Erhvervslivet

Psykoterapeuter løfter en lang række vigtige trivselsudfordringer i landets organisationer og virksomheder. De arbejder som ledere, HR-partnere, terapeuter og konsulenter og tager sig af alt lige fra stress og konflikthåndtering til ledelsesopgaver, forandringer og svære samtaler.

Psykoterapeuter med denne funktion kaldes i regi af Dansk Psykoterapeutforening for erhvervspsykoterapeuter. De er fler-faglige og kombinerer deres erfaring og uddannelse inden for erhvervslivet med en 4-årig overbygning som psykoterapeut.

Erhvervspsykoterapeuter hjælper medarbejdere, ledere og organisationer med fx:

 1. Stresshåndtering
  Arbejde med stresshåndteringsteknikker og strategier til at reducere stressniveauer for ledere, ledergruppen og teams.

 2. Konflikthåndtering
  Hjælpe med at identificere, forstå og løse konflikter inden for arbejdsgrupper eller mellemledere og medarbejdere.

 3. Teamudvikling
  Skabe og styrke samarbejdsrelationer og teamwork gennem øvelser, kommunikationstræning og teambuilding-aktiviteter.

 4. Lederudvikling
  Individuel coaching og udvikling af ledelsesmæssige færdigheder og kompetencer, herunder emner som beslutningstagning, konflikthåndtering og kommunikation. Hjælpe lederen med at lære at forstå egne og kollegaers triggermønstre. Øget kendskab og erkendelse af egnet traumemønstre gør, at lederen bliver mere bevidst om, hvordan traumemønstre spiller en rolle i ledelse.

 5. Arbejdspladskultur
  Bidrage til at skabe en sund og positiv arbejdspladskultur ved at adressere emner som inklusion, diversitet, trivsel og work-life balance.

 6. Forandringshåndtering
  Støtte medarbejdere gennem perioder med organisatorisk forandring eller omstrukturering for at minimere stress og sikre en smidig overgang.

 7. Trivsel og selvomsorg
  Fremme trivsel og selvomsorgsstrategier for at forbedre det generelle velvære på arbejdspladsen.

 8. Krisehåndtering
  Hjælpe medarbejdere med at håndtere og komme sig efter krisesituationer, enten på arbejdet eller i deres personlige liv.

 

Erhvervspsykoterapeuternes særlige tilgang ligger i

 • De forstår deres klienters og kunders verden:
  Erhvervspsykoterapeuter har både erhvervserfaring, livserfaring og praksiserfaring. Derfor skabes der hurtigere tillid, og terminologien er velkendt.

 • De forankrer læring og forandring via mesterlære:
  En psykoterapeut har altid gennemgået en betydelig personlig udvikling i løbet af sin studietid. Denne selvindsigt og optræning af menneskelige kompetencer er fundamentet for at kunne udføre virksom terapi. Når disse evner bringes i spil i organisationer, over for ledere og medarbejdere, sker det derfor via mesterlære.

 • De arbejder helhedsorienteret:
  Erhvervspsykoterapeuter har en holistisk tilgang til mennesker. Hjerne, hjerte og krop inddrages i samtaler, øvelser og terapi.

 • De mestrer kontaktskabelse:
  I terapi er kontakten mellem klient og terapeut den primære årsag til, at det virker helende og støttende. De lytter nemlig nysgerrigt, fordomsfrit og medfølende.

 • De forklarer selvudvikling og psykologiske fænomener på en praktisk måde:
  De har en udførlig faglig viden om menneskelige udviklingsprocesser, og anvender den i en praktisk tilgang. Det skaber effekt via proces og metode, snarere end teori og forklaring.

 • De bygger fællesskaber, når de arbejder med grupper:
  Gruppen bringes i spil på en dynamisk og nærværende måde, hvor alle føler sig set, hvor der er fokus på det aktuelle fællesskab og hvor niveauet af tillid og tryghed italesættes før gruppen begynder arbejdet.