Katrine Fogsgaard - Psykoterapeut MPF

Psykoterapeut

MPF

Katrine Fogsgaard
Frederiksberg C

Katrine Fogsgaard

Telefon

Jeg tilbyder individuel terapi med fokus på nærvær, respekt for grænser og fokus på helheden i mine klienters livssituation. Jeg er uddannet i gestaltterapi og kropsorienteret psykoterapi på Akademiet for Psykoterapi. Udover gestaltterapien og krops-psykoterapien trækker jeg på den eksistentielle terapi, metoder fra den biologisk funderede chok- og traumebehandling og på metoder til at bearbejde barndomsoplevelser og tilknytningstraumer.
Jeg praktiserer følgende terapiformer
Gestaltterapi,
Kropsterapi,
Organisk terapi,