Interessevaretagelse

Dansk Psykoterapeutforening arbejder for en øget anerkendelse i samfundet af, at psykoterapeuter MPF er en vigtig faggruppe i arbejdet med mental sundhed i Danmark, og at psykoterapeuter har nogle vigtige kompetencer i forhold til at forbedre danskernes mentale sundhed.

Det betyder, at Dansk Psykoterapeutforening deltager i og opsøger de fora, hvor man tilrettelægger og bestemmer, hvordan indsatsen skal være i Danmark i forhold til mental sundhed.

Det drejer sig eksempelvis om udarbejdelsen af den psykiatriaftale, som Folketinget har vedtaget. Her opsøger Dansk Psykoterapeutforening relevante politikere og fortæller dem, hvad psykoterapeuter MPF kan bidrage med.

 

Det drejer sig om kontakt til kommuner og regioner, når indsatsen for mental sundhed skal tilrettelægges og det kan eksempelvis også være kontakt til sundhedsforsikringer og de utallige organisationer, der organiserer interessenterne på området eller leverer ydelser til samfundet i forbindelse med mental sundhed.

Samlet set handler det om at sikre, at psykoterapeuter MPF er en synlig og attraktiv faggruppe, når interessenterne omkring mental sundhed i Danmark planlægger deres indsatser og træffer beslutninger.

Konkrete aktiviteter er eksempelvis:

  • Folkemøde på Bornholm
  • Møder med politikere
  • Foretræde for Folketingets sundhedsudvalg
  • Deltagelse i relevante konferencer
  • Møder med interessenter, eksempelvis patientforeninger
  • Formidling af viden om psykoterapi

 

 

Du kan følge med i vores politiske arbejde ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, Facebook, Twitter og her på hjemmesiden, hvor vi løbende fortæller om relevante politiske aktiviteter.

Politiske aktiviteter