Omfattende hjælpepakke til selvstændige

Som tidligere omtalt i foreningens nyhedsbrev kom regeringen i sidste uge med et udspil til en hjælpepakke til selvstændige. Alle partier i Folketinget blev enige om at støtte op, og et enigt Folketing har lavet en aftale om indholdet af en pakke.

Hjælpepakken er meget omfattende, både økonomisk og indholdsmæssigt, og sigter mod at holde hånden under selvstændige små- og enkeltmandsvirksomheder.

Det er således gode nyheder, der kan blive til stor hjælp for mange medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening.

Midlertidig kompensationsordning til selvstændige

For selvstændige vil kompensationsordningen dække, hvis man forventer at få et omsætningstab på minimum 30 procent. Betingelsen for at opnå støtte gennem ordningen er en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.

Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet, må maksimalt have 10 fuldtidsansatte, og skal have været registreret senest den 1. februar 2020.

Kompensationsordningen for selvstændige vil gælde fra den 9. marts til den 9. juni 2020, og man kan få en kompensation på 75 procent af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned. Kompensationen er skattepligtig.

Kompensationsordningen kommer også til at omfatte selvstændige uden CVR-nr. Her gælder det, at 75 procent af det forventede B-indkomsttab kan dækkes, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Følg med og læs mere på virksomhedsguiden.dk, hvor der også kan søges om kompensation, når der åbnes op for ansøgninger.

Aftalens hovedpunkter

  • Kompensationsordning for selvstændige
  • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter
  • Øget adgang til eksportkredit
  • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger
  • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne
  • Statslig garanti til Rejsegarantifonden
  • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge
  • Øgede lånemuligheder for elever og studerende
  • Hjælpepakken vil så vidt køre i tre måneder
  • Et samlet Folketing melder sig desuden klar til yderligere at bruge et trecifret milliardbeløb.