Hvad er en psykoterapeut MPF?

Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening må anvende titlen psykoterapeut MPF, som står for ’Medlem af Dansk Psykoterapeutforening’.

I Danmark er titlen ’psykoterapeut’ ubeskyttet. Alle kan i princippet sætte et skilt på døren og tage imod klienter. Derfor er titlen psykoterapeut MPF et kvalitetsstempel, da den stiller en række krav til terapeutens uddannelsesbaggrund og erfaring.

I 2020 udarbejdede foreningen en beskrivelse af professionsidentiteten for psykoterapeut MPF

 

En psykoterapeut MPF er to-faglig. Denne to-faglighed betyder, at en psykoterapeut MPF er en behandler med livserfaring, erhvervserfaring og viden fra praksis.

Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening må anvende titlen psykoterapeut MPF

En psykoterapeut MPF har:

 • En bachelor- eller kandidatuddannelse efterfulgt af mindst 3 års erhvervserfaring inden for det humanistiske, pædagogiske eller social- og sundhedsfaglige felt, f.eks. pædagog, lærer, socialrådgiver, sygeplejerske, læge, psykolog eller fysioterapeut – eller tilsvarende
  og
 • En 4-årig psykoterapeutuddannelse fra et psykoterapeutisk uddannelsessted, der er godkendt og evaleret af Dansk Psykoterapeutforening – eller tilsvarende

 

En psykoterapeut MPF forener dermed sine forudgående kompetencer og praksisnære erfaring i arbejdet med mennesker med en psykoterapeutisk overbygning.

En psykoterapeut MPF forpligter sig desuden til:

 • at holde sig fagligt opdateret
 • at modtage regelmæssig supervision
 • at overholde foreningens etikregler

Etikreglerne er med til at sikre, at psykoterapien foregår kvalificeret og professionelt. Overholder et medlem ikke reglerne, er der som klient mulighed for at indsende en klage, der behandles af foreningens etikudvalg.

 

Kompetencer

En psykoterapeut MPF er uddannet til at praktisere psykoterapi. Der findes mange forskellige retninger og metoder inden for psykoterapien, men fælles for alle de retninger, der repræsenterer MPF-titlen er, at de bygger på forskning og anerkendte teorier.

Med psykoterapien som behandlingsmetode arbejder en psykoterapeut MPF med at:

 • Forebygge og behandle psykosociale og/eller psykosomatiske lidelser
 • Hjælpe mennesker med at ændre uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre i retning mod øget livskvalitet og personlig modning og integritet
 • Hjælpe mennesker til at træffe sunde livsvalg
 • Støtte mennesker i kriser og svære livssituationer

En psykoterapeut MPF er uddannet til at forebygge og behandle problemstillinger, som:

 • Angst
 • Stress
 • Mistrivsel hos børn og unge
 • Depression
 • Familieproblemer
 • Skilsmisse og parforholdsproblemer
 • Overgreb
 • Vold
 • Anbringelser af børn og unge uden for hjemmet
 • Misbrug
 • Sorg og krise
 • Traumer
 • Spiseforstyrrelser
 • Fastholdelse af unge i uddannelse

 

Derfor er psykoterapeuter MPF ofte ansat inden for social- og sundhedsområdet:

 • I kommunerne
 • I psykiatrien som bindeled mellem regioner og kommuner
 • I beskæftigelsesindsatsen (jobcentre)
 • I private virksomheder og institutioner
 • I organisationer, der arbejder for udsatte mennesker

 

Mange psykoterapeuter MPF er også privatpraktiserende med egen klinik, hvor de har specialiseret sig i ét eller flere behandlingsområder. Det kan være som eksempelvis parterapi, familieterapi eller spædbarnsterapi.