Foreningen i tal

 

Pr. 31. maj 2022 har foreningen i alt 2781 medlemmer, heraf:

  • 2230 ordinære medlemmer
  • 401 studiemedlemmer
  • 75 pensionistmedlemmer
  • 59 bosat i udlandet
  • 16 passive medlemmer

 

Psykoterapeuternes alder

Gennemsnitsalderen for et medlem i Dansk Psykoterapeutforening er 55 år

 

Kønsfordeling

84 pct. af medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening er kvinder, mens 16 pct. er mænd

Her bor psykoterapeuterne

Psykoterapeuternes geografiske placering er spredt jævnt ud over hele landet, men med en lille overvægt af medlemmer i København, Østjylland og Nordsjælland.

Sådan er psykoterapeuterne beskæftiget

49 pct. af psykoterapeuterne har selvstændig virksomhed, mens 31 pct. både har selvstændig virksomhed og er ansat i det private eller offentlige.

Knap hvert femte er ansat i det offentlige eller private.

Knap hver fjerde ansat psykoterapeut arbejder i familiecentre.

Under ”Andet” findes blandt andet fængsel, vikarbureau, krisecenter og medicinalindustrien.

Disse problemstillinger har psykoterapeuternes klienter

Psykoterapeuterne møder oftest problemstillinger som angst, familieproblemer, livskriser, stress, depression samt mistrivsel og tristhed i deres arbejde.

For 54 pct. af psykoterapeuterne har angst for eksempel været en af de største problemstillinger hos deres klienter, patienter, brugere eller borgere inden for det seneste år.

Tilgang af klienter 

Over halvdelen af psykoterapeuterne (52 pct.) har inden for det seneste år oplevet en stor stigende eller lille stigende tilgang af klienter, patienter, brugere eller borgere i deres praksis og / eller på deres arbejdsplads.

Knap hver tredje (30 pct.) har oplevet et uændret niveau i antallet af klienter, mens lidt over hver tiende (14 pct.) har oplevet et lille fald. Kun 3 pct. har oplevet et stort fald i antallet af klienter.

 

Download folder

Du kan se flere tal og fakta om psykoterapeuterne i Dansk Psykoterapeutforening i denne folder (åbner som PDF i nyt vindue)

 

Foreningen i tal

Informationerne er baseret på svarene fra en stor medlemsundersøgelse, som Dansk Psykoterapeutforening gennemførte i efteråret 2019 blandt medlemmerne i foreningen. 

1746 medlemmer modtog spørgeskemaundersøgelsen, hvoraf 797 medlemmer svarede. Dette svarer til en svarprocent på 46 pct. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 27. august til 22. september 2019 via SurveyMonkey. Pensionister og studerende var ikke en del af undersøgelsen.