Foreningen i tal

 

Pr. 21. januar 2020 har foreningen i alt 2189 medlemmer, heraf:

  • 1795 ordinære medlemmer
  • 270 studiemedlemmer
  • 67 pensionistmedlemmer
  • 46 bosat i udlandet
  • 11 passive medlemmer

 

Psykoterapeuternes alder

Gennemsnitsalderen for et medlem i Dansk Psykoterapeutforening er 55 år

 

Kønsfordeling

81 pct. af medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening er kvinder, mens 19 pct. er mænd

 

Her bor psykoterapeuterne

Psykoterapeuternes geografiske placering er spredt jævnt ud over hele landet, men med en lille overvægt af medlemmer i København, Nordsjælland, Københavns omegn og Østjylland

 

Sådan er psykoterapeuterne beskæftiget

44 pct. af psykoterapeuterne har selvstændig virksomhed, mens 35 pct. både har selvstændig virksomhed og er ansat i det private eller offentlige.

Knap hvert femte er ansat i det offentlige eller private.

 

Hver fjerde ansat psykoterapeut arbejder i døgninstitutioner, familiecentre og hjemmepleje.

Under ”Andet” findes blandt andet efterskole, familiepleje og sundhedspleje.

 

Disse problemstillinger har psykoterapeuternes klienter

Psykoterapeuterne møder oftest problemstillinger som angst, stress, tab, sorg og traumer samt familieproblemer i deres arbejde.

For 53 pct. af psykoterapeuterne har angst for eksempel været en af de største problemstillinger hos deres klienter, patienter, brugere eller borgere inden for det seneste år.

 

Tilgang af klienter 

Over halvdelen af psykoterapeuterne (54 pct.) har inden for det seneste år oplevet en stor stigende eller lille stigende tilgang af klienter, patienter, brugere eller borgere i deres praksis og / eller på deres arbejdsplads.

Knap hver tredje (30 pct.) har oplevet et uændret niveau i antallet af klienter, mens næsten hver tiende (9,18 pct.) har oplevet et lille fald. Kun 2 pct. har oplevet et stort fald i antallet af klienter.

 

Download folder

Du kan se flere tal og fakta om psykoterapeuterne i Dansk Psykoterapeutforening i denne folder (åbner som PDF i nyt vindue)

 

Foreningen i tal

Informationerne er baseret på svarene fra en stor medlemsundersøgelse, som Dansk Psykoterapeutforening gennemførte i efteråret 2016 blandt medlemmerne i foreningen. 

1492 medlemmer modtog spørgeskemaundersøgelsen, hvoraf 688 medlemmer svarede. Dette svarer til en svarprocent på 46 pct. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 10. oktober til 7. november 2016 via SurveyMonkey. Pensionister og studerende var ikke en del af undersøgelsen.