Etik og rådgivning

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening forpligter du dig til at følge foreningens etiske regelsæt. Overholdes reglerne ikke, er der som klient mulighed for at indsende en klage, der behandles af foreningens etikudvalg.

Som medlem kan du få rådgivning af foreningens etikpanel om etiske spørgsmål og dilemmaer i forbindelse med dit arbejde.

Kontakt etikpanelet ved Erik Wasli på ew@dpfo.dk

 

I menuen til venstre kan du læse Dansk Psykoterapeutforenings etikregler og om proceduren for eventuelle klager til etikudvalget