Forretningsudvalget

Forretningsudvalget træffer beslutninger i sager af driftsmæssig karakter, der ikke kan afklares i sekretariatet alene.

Udvalget forbereder desuden sager til bestyrelsesmøderne og sikrer, at der bliver fulgt op på sagerne. 

Forretningsudvalget består som udgangspunkt af formand, næstformand og sekretariatschef.

Her kan downloade forretningsordenen for forretningsudvalget.

Forretningsudvalget

Vibeke Lubanski

Sekretariatschef

Lise Kramer Schmidt

Næstformand