Ankenævn

Hvis du vil klage over Etikudvalgets afgørelse, kan du sende din klage til foreningens ankenævn på: ankenaevn@dpfo.dk