Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, som generalforsamlingen træffer.

Dansk Psykoterapeutforening vælger sin bestyrelse ved foreningens årlige generalforsamling, der finder sted i februar eller marts. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og syv bestyrelsesmedlemmer.

Seks medlemmer vælges på generalforsamlingen. Et medlem udpeges af uddannelsesudvalget blandt medlemmerne af udvalget. Et medlem udpeges fra Forum for Uddannelser. To suppleanter vælges på generalforsamlingen. 

Forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsen 2021. Fra venstre: Karen Blædel, Kresten Kay, Lise Kramer Schmidt (næstformand), Anja de Thyra, Mette Sina, Hanne Bloch Gregersen, Maja Nissen og Pia Clementsen (formand). Steen Degn var ikke tilstede, da dette billede blev taget. Foto: Kim Dahl 

Kommende bestyrelsesmøder

Datoer følger efter GF23, når bestyrelsen har konstitueret sig

 

Læs referat af seneste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen

Lise Kramer Schmidt

Næstformand

Kresten Kay

Bestyrelsesmedlem

Maja Nissen

Bestyrelsesmedlem

Hanne Bloch Gregersen

Bestyrelsesmedlem og formand for Uddannelsesudvalget

Mette Sina

Bestyrelsesmedlem og medlem af Uddannelsesudvalget

Karen Blædel

Bestyrelsesmedlem og Kursusudvalg Sjælland/København

Steen Degn

Bestyrelsesmedlem

Martin Schepelern

Bestyrelsesmedlem

Mona Kjærulff Hansen

Suppleant

Meghna Sckerl

Suppleant