Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, som generalforsamlingen træffer.

Dansk Psykoterapeutforening vælger sin bestyrelse ved foreningens årlige generalforsamling, der finder sted i februar eller marts. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og syv bestyrelsesmedlemmer.

Seks medlemmer vælges på generalforsamlingen. Et medlem udpeges af uddannelsesudvalget blandt medlemmerne af udvalget. Et medlem udpeges fra Forum for Uddannelser. To suppleanter vælges på generalforsamlingen. Et medlem fra De Studerendes Råd kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, men med høringsret og ret til at stille forslag.

 

 

Forretningsorden for bestyrelsen

Kommende bestyrelsesmøder

14.- 15. september 2023. Se program

27. oktober kl. 9-11 på zoom.

8. december kl. 13-19

 

Læs referat af seneste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen

Lise Kramer Schmidt

Næstformand

Kresten Kay

Bestyrelsesmedlem

Hanne Bloch Gregersen

Bestyrelsesmedlem og formand for Uddannelsesudvalget

Mette Sina

Bestyrelsesmedlem og medlem af Uddannelsesudvalget

Karen Blædel

Bestyrelsesmedlem og Kursusudvalg Sjælland/København

Meghna Sckerl

Bestyrelsesmedlem

Daniel Ostermann Borup Jensen

Formand for De Studerendes Råd