Familieterapi i psykiatrien hjælper børn og unge med spiseforstyrrelser

 

Børn og unge med en spiseforstyrrelse har lettere ved at blive raske, hvis deres familie inddrages i behandlingen. På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorie i Esbjerg bliver de derfor tilbudt familieterapi med psykoterapeut MPF og sygeplejerske Margrethe Bjørnshave-Hansen som en afgørende del af behandlingsforløbet

Psykoterapeut MPF Margrethe Bjørnshave-Hansen hjælper børn og unge med
spiseforstyrrelser gennem familieterapi på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorie i Esbjerg

Familien og de nære relationer er en vigtig ressource, når børn og unge rammes af en spiseforstyrrelse. De kan nemlig være med til at ændre de unges negative selvbillede, der oftest styrer sygdommens tanker og ideer om, hvordan livet skal leves. Derfor tilbyder Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorie i Esbjerg familieterapi til de unge og deres forældre som en afgørende del af det samlede behandlingsforløbet på afdelingen.

”Familieterapi har vist sig at være en af de mest effektive former for behandling af spiseforstyrrelser – særligt, hvis forældrene eller de nærmeste pårørende inddrages i behandlingen. For mange forældre kan det dog være en stor og uoverskuelig opgave at skulle være en slags medbehandler af deres barn,” siger Margrethe Bjørnshave-Hansen, der er fast tilknyttet ambulatoriet som distriktsygeplejerske og psykoterapeut.

Behandlingen sker i et tværfagligt team, som foruden psykoterapeut og sygeplejerske består af læge, diætist, socialrådgiver og fysioterapeut. I behandlingsforløbet er der som det første fokus på symptomer og den fysiske tilstand – dernæst på relationer i familien, og til sidst en autonomiperiode, hvor den unge igen er selvkørende.

Når et barn eller en ung er blevet henvist til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorie i Esbjerg får forældrene først viden og vejledning i, hvordan de skal håndtere situationen. Herefter bliver de inddraget i et terapiforløb med deres barn. Familien kan inddrages, så snart den værste fare for den unges fysiske tilstand er mindsket.

 

Narrativ familieterapi er effektivt

I familieterapien er den narrative metode og en helhedsorienteret behandling helt central. Her arbejder Margrethe Bjørnshave-Hansen især med ”eksternalisering” som en vigtig del. Det indebærer en antagelse om, at det ikke er personen, der er problemet. Det er problemet, der er problemet.

”Hvis en ung kvinde fx er diagnosticeret med en spiseforstyrrelse i form af anoreksi, har hun et forvrænget billede af sig selv og sin krop. Hun har ofte tanker om kost og motion, som italesættes af spiseforstyrrelsens ideer, et lavt selvværd og en enorm hårdhed mod sig selv. Derfor gælder det om at få fat i de alternative fortællinger og mere unikke hændelser, som kan ændre den unges selvbillede og selvfortælling. Derfor har narrativ terapi stor effekt for både den unge og forældrene,” siger Margrethe Bjørnshave-Hansen og fortsætter:

”Det er vigtigt at ”genhuske” gamle fortællinger og tilbyde nye fortællinger gennem vidner. I terapien fungerer forældrene som en slags vidner, der lytter og bidrager til den unges historier om sig selv. De kan tilføje andre identitetsfortællinger fra den unges opvækst og huske deres barn på, at hun har drømme og meget, hun gerne vil, men som spiseforstyrrelsen forhindrer hende i. Det er vigtigt at kunne hjælpe den unge til at turde handle på de intentioner, som den unge genkender som behov hos sig selv. På den måde får den unge sine egne ønsker opfyldt og kan frigøre sig fra problemet”.

Et behandlingsforløb kan variere alt fra et halvt år til flere år alt afhængigt af spiseforstyrrelsens sværhedsgrad. Ca. halvdelen af alle unge med en spiseforstyrrelse bliver raske efter behandlingen. Spiseforstyrrelsen anoreksi (Anorexia Nervosa) er den psykiske sygdom, der har højest dødelighed.

 

Margrethe Bjørnshave-Hansen
57 år

Uddannet sygeplejerske fra Bispebjerg Sygeplejeskole i 1986 og specialist i psykiatri i 1994, Aarhus.

Uddannet psykoterapeut MPF fra Dispuk i Snekkersten i 2010.

Ansat som distriktsygeplejerske og psykoterapeut på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorie i Esbjerg.

Bor i Esbjerg