Mød en psykoterapeut

 

Psykoterapeuter arbejder i det offentlige, liberale og private erhverv. De er ansat i det offentlige på blandt andet skoler, sygehuse og i jobcentre, i private virksomheder og organisationer eller er selvstændige med privatpraksisklinik.

For at få et indblik i de mange vidt forskellige arbejdsfunktioner psykoterapeuter kan have, kan du nedenfor læse, hvordan arbejdslivet og hverdagen er for en række udvalgte medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening.

 

Ansat i psykiatrien:
Psykoterapi hjælper patienterne i psykiatrien med at få øje på deres ressourcer

 

Susanne vom Braucke arbejder som sygeplejerske på et psykiatrisk ambulatorie i behandlingspsykiatrien. Her hjælper hun patienter, der lider af bl.a. angst og skizofreni, med at få det bedre gennem støttende terapeutiske samtaler. Det kan hun, fordi hun også har en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse med sig i bagagen

Læs hele artiklen her

 

 

Efterskolelærer:
En unik og værdifuld position

 

Kombinationen af at være lærer og psykoterapeut MPF giver både Søren Johan Nielsen og eleverne på Kragelund Efterskole værdi i hverdagen. Som efterskolelærer og psykoterapeut MPF har man en hel unik observationsmulighed, der gør, at man ofte kan spotte elever der mistrives.

Læs hele artiklen her

Iværksætter og direktør:
Kompliceret sorg bør behandles med psykoterapi – ikke medicin

 

De sundhedsprofessionelle er ikke rustet til at behandle mennesker, der udvikler kompliceret sorg som følge af dødsfald i familien. Det vil psykoterapeut MPF og direktør i Børn, Unge & Sorg, Preben Engelbrekt, lave om på ved at udbrede ny viden og sikre evidensbaserede terapeutiske behandlingsmetoder

Læs hele artiklen her

Iværksætter:
 

Stalking kan bekæmpes med terapi og rådgivning

Dansk Stalking Center

 

I 2010 stiftede psykoterapeut MPF Lise Linn Larsen Dansk Stalking Center, fordi hun syntes, der manglede et specialiseret behandlingstilbud til stalkingofre og deres pårørende. I dag arbejder Dansk Stalking Center både på at skabe oplysning om stalking i den brede befolkning og blandt fagpersoner, så det kan forebygges og bekæmpes

Læs hele artiklen her

Ansat i psykiatrien:
 

Familieterapi i psykiatrien hjælper børn og unge med spiseforstyrrelser

 

Børn og unge med en spiseforstyrrelse har lettere ved at blive raske, hvis deres familie inddrages i behandlingen. På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorie i Esbjerg bliver de derfor tilbudt familieterapi med psykoterapeut MPF og sygeplejerske Margrethe Bjørnshave-Hansen som en afgørende del af behandlingsforløbet

Læs hele artiklen her

 

Freelancer:
 

Gratis terapi hjælper voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

kirsten

 

I Grønland er incest så stort et problem, at det grønlandske selvstyre tilbyder gratis samtaleterapi til dem, der har psykiske senfølger af overgreb i barndommen. Psykoterapeut MPF Kirsten Lynge har tidligere været del af det rejsehold, der tager ud til byerne på kysten for at hjælpe og bryde tabuet

Læs hele artiklen her

 

Ansat i en forening:
 

Ny viden skal sikre hjælp til børn og unge, der har en forælder med demens

At have en demenssygdom tæt inde på livet kan være en stor udfordring. Det gælder især for de mange børn og unge, der oplever gradvist at miste deres forældre til sygdommen. Derfor har Alzheimerforeningen iværksat et pilotprojekt, der skal støtte de unge og sikre mere viden på området. Projektet er ledet af psykoterapeut MPF, Josefine Diederichsen

Læs hele artiklen her

 

Ansat i en organisation:
 

Terapi hjælper børn og unge fra familier med misbrugsproblemer

Mette Bladt Clausen er ansat som psykoterapeut 25 timer om ugen hos TUBA der tilbyder gratis og anonym terapi og rådgivning til børn og unge af misbrugere

 

Det har ofte alvorlige psykiske konsekvenser for børn og unge at vokse op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. Derfor tilbyder organisationen TUBA anonym og gratis rådgivning og terapi til de mange børn og unge, der har brug for hjælp. Terapien foregår blandt andet med psykoterapeut MPF Mette Bladt Clausen

Læs hele artiklen her

 

Selvstændig psykoterapeut:
 

Et voksende præstationspres får flere til at gå i psykoterapi

ealethin

 

Flere og flere danskere vælger at gå i psykoterapi, fordi de føler et stort præstationspres. Den tendens mærker psykoterapeut MPF Ea Lethin Vedel i sin praksis i København, hvor hun får mange henvendelser fra folk, der mærker stressreaktioner, fordi de ikke kan følge med det høje tempo i samfundet

Læs hele artiklen her

 

Ansat på et hospital:

Psykoterapi kan forhindre depression hos HIV-smittede

 

Selvom HIV-smittede i dag kan leve et normalt liv uden fysiske begrænsninger, kan de psykosociale følger af sygdommen være fatale. På Aarhus Universitetshospital i Skejby kan HIV-smittede derfor få rådgivning og terapi med psykoterapeut MPF Tinne Laursen

Læs hele artiklen her


Ansat på et hospital:

Psykisk sårbare gravide får støtte og styrke med psykoterapi

Rikke Bertram Grunddal er psykoterapeut MPF og jordemor på Odense Universitetshospital, hvor hun hjælper gravide kvinder med psykiske problemstillinger

 

Gravide med psykiske problemstillinger har brug for støtte for at blive en stærk forælder. Derfor tilbyder Odense Universitetshospital de gravide samtaleterapi med psykoterapeut MPF Rikke Bertram Grunddal

Læs hele artiklen her

Ansat på en STU-skole:

Vi hjælper de unge med at genfinde troen på sig selv

FullSizeRender

 

Unge med psykiske udfordringer har brug for støtte til at komme i gang med job eller uddannelse. Ellers risikerer de at falde uden for arbejdsmarkedet. Det mener psykoterapeut MPF, Kenneth Mosby, der til dagligt arbejder med psykisk sårbare unge på STU-skolen Rhimfaxe i Vedbæk

Læs hele artiklen her

 

 Ansat i folkeskolen:

Vi kan sikre elevernes trivsel med en tidlig indsats

anneqny

 

På Skolerne i Snekkersten i Helsingør har de stort fokus på elevernes trivsel. Den er nemlig afgørende for, at eleverne kan lære noget. Derfor har de ansat familieterapeut Anne Qvist

Læs hele artiklen her

 

Forfatter og foredragsholder:

Interview med familieterapeut og forfatter Jesper Juul

_F5A1579_A
Dansk Psykoterapeutforening har interviewet den internationalt anerkendte familieterapeut, forfatter og foredragsholder Jesper Juul, der fortæller om sin interesse for børn og familien, sit syn på familiepolitik og om det helt særlige ved en psykoterapeutisk uddannelse.

Læs hele artiklen her


Psykoterapeutstuderende:

Uddannelsen giver nye karrieremuligheder

FullSizeRender3

 

På psykoterapeutuddannelsen lærer man at hjælpe mennesker med at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst. For Marianne Møllekær er uddannelsen både en helt naturlig forlængelse af sit job som mentor på et jobcenter, men også et vigtigt skridt på vejen mod nye karrieremål

Læs hele artiklen her