Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag – at arbejde med voksnes tilknytningsmønstre

Kategori
Dato

24. august 2021

Hvor

Skovpavillonen, Vestergade 23, 6670 Holsted

Underviser

v/ Inge Holm

Plads ledig

Beskrivelse

v/ Inge Holm, psykoterapeut MPF

 

OBS! Såfremt COVID-19 restriktionerne umuliggør fysisk fremmøde, aflyses kurset, og du får naturligvis dine penge tilbage

 

På dette et-dags kursus vil Inge Holm vise, hvordan vi som psykoterapeuter kan arbejde med de utrygge tilknytningsmønstre og tilknytningstraumer i voksenlivet – på et solidt udviklingspsykologisk, tilknytningsteoretisk og neurovidenskabeligt grundlag.

Kurset henvender sig til alle interesserede, der arbejder professionelt med voksne og par i en rådgivende eller terapeutisk kontekst.

Vi vil på kurset gå i dybden med det ambivalente, undvigende og det desorganiserede tilknytningsmønster og undersøge, hvilke interventioner, der kan understøtte den enkelte klient i at erhverve mere sikkerhed, tryghed, lethed og glæde i sit liv.

I det terapeutiske arbejde, kan terapeuten tilbyde sig som en tryg base og sikker havn for klientens udforskning og ad den vej støtte klienten i arbejdet med at udvikle en mere tryg tilknytningsstil samt øge kapaciteten for affekt- og selvregulering.

Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag er en ikke specifik metode. Snarere et vidensgrundlag, der åbner for en særlig måde at se og forholde sig til klientens udfordringer på – i lyset af klientens konkrete, subjektive erfaringer med tilknytning op igennem livet. Så uanset hvilken metode, man læner sig op ad som terapeut, er viden om tilknytning altid relevant og dertil meget anvendelsesorienteret.

På kurset gennemgår Inge Holm en række eksempler på, hvordan hun arbejder med tilknytningsproblematikker hos individuelle klienter og par – ligesom hun gennemgår forskellige mulige interventioner i det terapeutiske arbejde. Der vil også blive mulighed for at udveksle erfaringer mellem deltagerne.

 

Om underviseren:

Inge Holm er psykoterapeut (MPF) siden 2012. Hun har endvidere en master i psykologi fra Roskilde Universitet samt omfattende efteruddannelse indenfor særligt chok, stress og traume og parterapi. Inge Holm arbejder som privatpraktiserende psykoterapeut i egen klink og er endvidere forfatter til en række bøger herunder ”Den indre uro” og ”Livsfarlig familie”.

 

 

 

 

 

 

TID

Torsdag den 24. august 2021 kl. 9:00-15:00

 

STED

Skovpavillonen, Vestergade 23, 6670 Holsted

 

PRIS

Medlemmer kr. 1.300, studie-medlemmer kr. 1.170, ikke-medlemmer kr. 1.625

Du kan betale med betalingskort ved tilmelding. Se yderligere vilkår og betingelser på vores hjemmeside

 

TILMELDING

Tilmelding senest 24. juli 2021

Tilmeld dig ved at trykke “Tilmeld dig her” øverst på siden og udfyld formularen.

Arrangementsnummer: 4515

Min. 24 deltagere

 

AFBUD

Du skal være opmærksom på, at du ifølge købeloven har 14 dage til at fortryde din tilmelding til et kursus. Efter 14 dage er din tilmelding bindende, og du hæfter for den fulde kursuspris.

 

Bliver du forhindret i at deltage, skal du melde afbud til Dansk Psykoterapeutforening før den i programmet angivne tilmeldingsfrist. Så returnerer vi kursusprisen fratrukket kr. 450,- til dækning af administration.

Ved afbud efter datoen for tilmeldingsfristen er der ingen tilbagebetaling.

Din plads kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, såfremt du melder det til Dansk Psykoterapeutforening senest 7 dage før kursusstart.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dansk Psykoterapeutforening: kontakt@dpfo.dk tlf. 7027 7007