Love og regler – og gode råd af betydning for psykoterapeuter – Aarhus

Kategori
Dato

Hvor

Scandic Aarhus, City Østergade 10, 8000 Aarhus C

21 Pladser ledige

v/ Bente Adolphsen

 

Dagen står i juraens og reglernes tegn, men det betyder ikke, at det bliver tørt og kedeligt. Der lægges nemlig op til en meget praksisnær dag, hvor du kan få viden om de vigtigste regler, der gælder for dig og samtidig få lejlighed til at reflektere over, hvordan du bedst kan tilrettelægge dit arbejde hensigtsmæssigt og forsvarligt.

Dagen er relevant, uanset om du bruger din psykoterapeutiske uddannelse som ansat i det offentlige eller i det private.

Vi kommer rundt om forskellige love og regler af betydning for arbejdet som psykoterapeut, f.eks.:

 • Forvaltningsretlige love
 • Databeskyttelsesregler
 • Sundhedsloven
 • Tavshedspligt
 • Underretningspligt
 • Optegnelser og journalskrivning
 • Udfærdigelse af rapporter
 • m.m.

 

Der vil på dagen blive rig mulighed for diskussion og inddragelse af egen praksis.

Hver deltager kan 10 dage før kursets afholdelse indsende et spørgsmål til Bente Adolphsen med henblik på, at spørgsmålet/eksemplet kan inddrages i undervisningen.

 

Om underviseren

Bente Adolphsen har gennem mere end 30 år arbejdet med juraen i forhold til børn og deres familier – på statsamt, i amtsankenævn, 10 år i Århus Amt inden for servicelovens og adoptionslovens områder, 2 år som stabsjurist i Århus Kommune på børne- og familieområdet, som ekstern underviser og vejleder på Århus og Ålborg Universiteter og 16 år som underviser i social- og forvaltningsret på Socialrådgiveruddannelsen i Århus.

Hun er nu ansat i Seminarer.dk som juridisk konsulent, hvor hun bl.a. løser konsulentopgaver i flere kommuner.

Gennem alle årene har Bente Adolphsen tillige løbende undervist i social- og forvaltningsret og holdt oplæg og foredrag i hele landet for kommuner, politiet, psykologer, sundhedsplejersker, læger, skoler, foreninger og organisationer.

 

 

Tid

Onsdag, d. 2. november 2022, kl. 09.00 – 16.00

 

Sted

Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C.

 

Pris

Medlemmer kr. 1.200
Studiemedlemmer kr. 1.080
Ikke-medlemmer kr. 2.000

Prisen inkluderer kaffe/te, let morgenmad, frokostsandwich og eftermiddagskage.

Du betaler med betalingskort ved tilmelding. Se yderligere vilkår og betingelser.

 

Tilmelding

Tilmelding senest 5. oktober 2022

Tilmeld dig ved at trykke “Tilmeld dig her” øverst på siden og udfyld formularen.

Arrangementsnummer: 4033

 

AFBUD

 • Du skal være opmærksom på, at du ifølge købeloven har 14 dage til at fortryde din tilmelding til et kursus. Efter 14 dage er din tilmelding bindende, og du hæfter for den fulde kursuspris.
 • Bliver du forhindret i at deltage, skal du melde afbud til Dansk Psykoterapeutforening før den i programmet angivne tilmeldingsfrist. Så returnerer vi kursusprisen fratrukket kr. 450,- til dækning af administration.
 • Ved afbud efter datoen for tilmeldingsfristen er der ingen tilbagebetaling.
 • Din plads kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, hvis du melder det til Dansk Psykoterapeutforening senest 7 dage før kursusstart.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dansk Psykoterapeutforening: kontakt@dpfo.dk tlf. 7027 7007