Psykoterapi kan forhindre depression hos HIV-smittede

Selvom HIV-smittede i dag kan leve et normalt liv uden fysiske begrænsninger, kan de psykosociale følger af sygdommen være fatale. På Aarhus Universitetshospital i Skejby kan HIV-smittede derfor få rådgivning og terapi med psykoterapeut MPF Tinne Laursen

Hvert år får ca 150 –  250 danskere den triste besked om, at de er smittet med HIV. En sygdom, der trods effektive medicinske behandlingsmuligheder, stadig kan være forbundet med så stor skyld og skam, at mange HIV-positive kan risikere at udvikle angst og depression.

For at hjælpe hiv-positive og deres familier tilbyder Aarhus Universitetshospital i Skejby derfor et gratis rådgivnings- og terapiforløb med psykoterapeut MPF og hiv-rådgiver Tinne Laursen. Hun har i 30 år hjulpet HIV-positive med at bearbejde deres diagnose og livet med kronisk sygdom, og selvom meget har ændret sig siden, hun begyndte at arbejde med HIV-patienter, er det den samme angst, patienterne har, lige når de får konstateret HIV.

”De fleste bliver bange og chokerede over at være blevet smittet. Takket være de medicinske fremskridt kan vi i dag fortælle dem, at de ikke kommer til at dø af sygdommen. Men for nogle patienter kan de psykosociale følger af sygdommen blive så stor en belastning, at det kan ende med en depression. Derfor er det vigtigt, at patienten får hurtig hjælp og vejledning til at håndtere de psykiske udfordringer, der kan være forbundet med at få diagnosen hiv,” siger Tinne Laursen.

Som psykoterapeut MPF og HIV-rådgiver er det Tinne Laursens vigtigste opgave at tilbyde patienten støttende samtaler i den første svære tid efter diagnosen. Nogle accepterer hurtigt hiv diagnosen og kommer hurtigt videre med det liv de i forvejen var i gang med at leve, mens andre har brug for mange samtaler over flere år.

Terapi hjælper på mentalt kaos
Tinne Laursen er oprindeligt uddannet socialrådgiver, men har taget en efteruddannelse som psykoterapeut for at få de nødvendige terapeutiske redskaber, der kan hjælpe og styrke patienten. Og ifølge Tinne Laursen er psykoterapi helt nødvendigt, fordi der i samfundet stadig hersker myter og fordomme om sygdommen, der gør hverdagen svær for HIV-positive.

”Der findes stadig fordomme omkring hiv. Samfundets fordomme og uvidenhed omkring HIV betyder, at mange føler skyld og skam over at være smittet. Især fordi det er noget, de har udsat sig selv for. Samtidig er de fleste i en form for choktilstand over at være smittet, og kombinationen af de to ting kan kulminere i et mentalt kaos. I terapien hjælper jeg derfor med at skabe ro og overblik over de følelser og bekymringer, der kan opstå og som kan påvirke patienten og guider dem til, hvordan de kan leve med det der er og håndtere reaktionerne fra deres omgivelser,” siger Tinne Laursen og fortsætter:

”Gennem terapien og rådgivningen er det hensigten, at patienten skal få en øget robusthed, der gør dem i stand til bedre at håndtere hverdagen, udfordringer og livet med HIV, på en mindre belastende måde.”

 

Samtaleterapi afhjælper depressioner

Sideløbende med terapien og patientrådgivningsarbejdet har Tinne Laursen og hendes kollegaer på Aarhus Universitetshospital gennem forskning undersøgt, hvor mange hiv-positive der er i risiko for at udvikle depression. Op mod 37 % af alle hiv-positive er i risiko. Derfor afprøvede de i en periode, om tilbud med personlig udvikling kunne afhjælpe dette. De fandt at deltagerne på disse hold fik det markant bedre og at de oplevede at få redskaber til at klare deres hverdag.  Hiv fyldte ikke længere særlig meget og blandt de personer, som fik antidepressiva, blev langt de fleste fri for behandling mod depression efter kurserne.

Forskningsteamet fandt frem til, at man i klinikken kan stille fire specifikke spørgsmål for at se, om de har at gøre med et sårbart menneske, der er i risiko for at udvikle depression. I disse tilfælde skal patienterne tilbydes samtaler og/eller terapi.

”Målet er at sikre patienten den bedst mulige livskvalitet”. Og hvis det skal kunne lade sig gøre, er vi nødt til at se på det hele menneske og erkende, at et manglende fokus på psyken under fysisk sygdom kan have alvorlige konsekvenser.

Tinne Laursen
60 år

Ansat som psykoterapeut og HIV-rådgiver på Aarhus Universitetshospital i Skejby

Uddannet socialrådgiver fra Århus DHS i 1988 og psykoterapeut på Institut for Somatisk Psykologi i 2009

HIV-ekspertkonsulent i EU for WHO