Forårsbrev fra formanden

|

Kategorier

Blog
Pia Clementsen, formand, Dansk Psykoterapeutforening

Kære medlemmer,

Det er forår og lyset er vendt tilbage. Jeg vil benytte lejligheden til også at kaste lidt lys over nogle af de mange ting, vi har gang i i foreningen.

Først og fremmest har det været rigtig dejligt at kunne komme ud i landet igen og mødes fysisk. Næstformand Lise Kramer Schmidt og jeg har været rundt i landet til fyraftensmøder med emnet: Opstart af egen virksomhed. Det har været velbesøgte møder med gode dialoger, der er med til at øge kendskabet til de behov, I har, og som vi som foreningen har en mulighed for at hjælpe med til at løse.

Vi glæder os til fortsat at kunne komme omkring og mødes med jer derude.

Vi arbejder målrettet på flere planer omkring anerkendelse og øget inddragelse af psykoterapeuter MPF i arbejdet med mental sundhed.

Dels skærper og synliggør vi kravene til vores certificerede uddannelser. Vi sætter også flere ord på, hvad en psykoterapeut MPF er, når vi går ud i verden og præsenterer os. I oktober måned 2022 åbner foreningen sit eget online-fakultet. Fakultetet tilbyder forskningsmoduler. Fra 2023 bliver det obligatorisk for alle nye studerende, der går på et af vores certificerede psykoterapeutuddannelser at tage disse forskningsmoduler i forbindelse med deres uddannelse. For alle nuværende studerende bliver det et tilbud. Det vil senere også blive tilbudt til medlemmer, der er optaget under de nuværende krav. For nuværende medlemmer sker der ingen ændringer i optagelseskravene.

Udover fakultetet er der for studerende på vores uddannelser mere godt nyt. Foreningen har oprettet et nyt råd, “De Studerendes Råd”, hvor der nu er seks studerende fra forskellige institutter, der har meldt sig klar til at gå i gang med målrettede tiltag for studerende på psykoterapeutuddannelserne.

Foreningen har haft travlt med at formulere input til psykiatriplanen. Især omkring tidlig forebyggelse til både børn og voksne. Vi mener, at forebyggelse er vigtigt, og at vi, med vores to-faglighed og psykoterapeutiske uddannelse, er en relevant medspiller til denne opgave. Blandt andet foreslår vi, at man laver en ordning, hvor alle borgere kan få op til 5 timers gratis terapi hos en psykolog eller psykoterapeut MPF uden krav om registrering eller forudgående kontakt med sundhedsvæsenet. En ordning, der allerede fungerer i blandt andet Ringkøbing-Skjern kommune.

Vi foreslår også, at man i højere grad udnytter vores to-faglighed og psykoterapeutiske viden på børne- og ungeområdet. Mange medlemmer har en basisuddannelse som lærer, pædagog eller sundhedsplejerske. Det er oplagt at knytte denne faglighed direkte til skolerne og PPR.

Lærere og pædagoger med en videreuddannelse som psykoterapeut har den ekstra relationskompetence, der kan medvirke til at opdage og håndtere mindre traumer, begyndende social isolation, dårligt skolemiljø, skolevægring eller problemer i familien inden de vokser til større problemer for barnet. Problemet i dag er, at skoler og institutioner ikke i tilstrækkelig grad forebygger mistrivsel, mens behandlingssystemet først tager fat, når problemerne har vokset sig store.

Tidlig forebyggelse er vigtigt, hvis vi som samfund skal stoppe udviklingen med stadig dårligere mental sundhed. Jeg håber politikerne, både kommunalt, i regionerne og nationalt, forstår, at tidlig forebyggelse er helt afgørende at få med ind i den kommende psykiatriplan – og i arbejdet med mental trivsel i det hele taget.

Forårshilsen til jer alle.

Pia Clementsen, formand, Dansk Psykoterapeutforening