Debatindlæg: Flere psykoterapeuter ud i psykiatrien, tak

|

Kategorier

Debatindlæg, Nyhed, Psykiatri

Der er brug for flere psykoterapeuter i psykiatrien uanset om det drejer sig om det daglige arbejde i den lokale psykiatri, psykoedukation, egentlig samtaleterapi eller arbejde med pårørende. Det skyldes, at psykoterapeuter er eksperter i relationer og tværfaglige i udgangspunktet.

Det skriver formand Pia Clementsen i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis og flere andre sjællandske aviser den 9. februar 2022.

Læs hele indlægget i sin fulde form nedenfor.

 

Flere psykoterapeuter ud i psykiatrien, tak

Af Pia Clementsen, formand, Dansk Psykoterapeutforening

Psykoterapeuter er som faggruppe knapt nok nævnt i Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger til, hvordan kvaliteten kan øges i psykiatrien i Danmark. Det er et problem, fordi øget tværfaglighed og stærke relationskompetencer er nogle af de vigtige forudsætninger for at øge kvaliteten i psykiatrien, sådan som det er regeringens mål i en kommende 10-årig psykiatriplan.

Der er brug for flere psykoterapeuter i psykiatrien uanset om det drejer sig om det daglige arbejde i den lokale psykiatri, psykoedukation, egentlig samtaleterapi eller arbejde med pårørende. Det skyldes, at psykoterapeuter er eksperter i relationer og tværfaglige i udgangspunktet.

Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening MPF er erfarne pædagoger, lærere, socialrådgivere eller sygeplejersker, da kravet for at begynde på en psykoterapeutuddannelse hos os er mindst en bachelor og tre års relevant erhvervserfaring.

Selve psykoterapeutuddannelsen er en mesterlære-uddannelse, hvor de studerende ud over teori trænes i relationskompetence, samtaleterapi, samt fagligt og personligt lederskab gennem de fire år uddannelsen varer.

Psykoterapeuter MPF bruges i dag i mange private virksomheder og institutioner, lige fra terapi til unge over institutioner til forsikringsselskabernes sundhedsforsikringer. De bruges også i misbrugs- og familiebehandling, i jobcentre og som gruppeterapeuter i det offentlige. Alligevel halter det med at få nævnt gruppen af psykoterapeuter MPF i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til den kommende psykiatriplan. Det er ikke tilfredsstillende.

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger er regeringen på vej med en ny psykiatriplan, hvor målet er at øge kvaliteten af behandlingen i psykiatrien væsentligt over de kommende 10 år.

Jeg vil stærkt opfordre regeringen til at øge anvendelsen af psykoterapeuter MPF i psykiatrien.
Hvis regeringens skal nå et mål om, at flere psykiatriske patienter bliver tilfredse med behandlingen, skal psykiatrien fremover kunne tilbyde flere tværfaglige indsatser.

Her har psykoterapeuter ikke bare relevant erhvervserfaring fra en af velfærdsuddannelserne og en fireårig videreuddannelse. De har også uddannelser med forskelligt fokus. Vores forenings uddannelser dækker alle de psykoterapeutiske hovedretninger. Psykoterapeuternes erfaringsbaggrund er altså lige så forskellig som de behov patienterne i det psykiatriske system har.

Der er i forvejen psykiatere, psykologer, læger og sygeplejersker i psykiatrien, og det er naturligvis helt nødvendigt, men der skal være flere psykoterapeuter MPF, fordi psykiatrien har brug for psykoterapeuter for at kunne udvikle sig. Vi har udgangspunkt i patienternes ressourcer, vi tilbyder samtale og nærvær, og vi udskriver ikke medicin eller udarbejder diagnoser.

Der er over 2000 færdiguddannede medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening spredt ud over hele Danmark. Brug os – til gavn for patienterne.