Dansk Psykoterapeutforening søger politisk rådgiver

Dansk Psykoterapeutforening søger en politisk rådgiver til vores sekretariat centralt i København. Dansk Psykoterapeutforening er den største brancheorganisation for psykoterapeuter i Danmark. Psykoterapeuter er uddannet til at hjælpe mennesker med psykiske og personlige udfordringer, som sorg, kriser, stress eller angst. Det er en fireårig efteruddannelse, som typisk tages af psykologer, læger, socialrådgivere, lærere, pædagoger, jordemødre eller sygeplejersker for at styrke deres faglige profil.

Vi er en lille forening med store ambitioner for de kommende år, idet der i næste strategiperiode 2022-24 kommer der til at være særligt fokus på psykoterapeuters synlighed og arbejde med at få anerkendt titlen psykoterapeut MPF.

Vi søger en politisk rådgiver, der både kan rådgive, tænke strategisk og hjælpe os med at få vores strategi ud over rampen. I tæt samarbejde med formandskabet og din kommunikationskollega skal du være med til at øge kendskabet til og brugen af psykoterapeuter, og du skal have lyst til at være en del af en medlemsorganisation, der har ambitioner om at blive mere synlig og sætte vores medlemmers viden og kompetencer på den politiske dagsorden, når det gælder danskernes mentale trivsel.

 

Opgaver:

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Strategisk og taktisk politisk rådgivning af formand og sekretariatschef
 • Udvikle policy-papers, høringssvar, formandspræsentationer mm.
 • Opbygge netværk på Christiansborg med relevante ordførere på hhv. social- og sundhedsområdet og på uddannelsesområdet
 • Ansvarlig for organisering af foreningens deltagelse i Folkemødet samt klæde formanden på til debatter
 • Research, rådgivning og sparring med formanden i forbindelse med møder med politikere samt interviews til pressen
 • Skrive kronikker, debatartikler, ledere mv. på vegne af formanden og gøre foreningens synspunkter mere kendte i samfundsdebatten og i relevante fora
 • Bidrage til eksponering af foreningen i forhold til deltagelse i netværk omkring mental sundhed mm.

 

Kvalifikationer:

Vi ønsker en politisk rådgiver, der kan gå hurtigt ind i foreningens opgaver, og du skal derfor have minimum 4-5 års erfaring fra et lignende job.

Vi forestiller os, at du har:

 • En relevant videregående uddannelse, f.eks. inden for samfundsvidenskab, statskundskab eller kommunikation
 • Erfaring med at lægge politiske strategier og eksekvere på dem
 • Dyb indsigt i og interesse for, hvordan politiske beslutninger formes og vedtages
 • En skarp pen og er god til at strukturere og formidle komplekse problemstillinger
 • Har konkret, solid erfaring med presse- og offentligheds-arbejde – gerne inden for det sundhedsfaglige område
 • Et eksisterende netværk blandt fagfolk og politikere på social- og sundhedsområdet

 

Det er en fordel, hvis du:

 • Har erfaring fra en organisation eller forening, der arbejder med interessevaretagelse
 • Har gode digitale evner og erfaring med professionel brug af sociale medier
 • Har erfaring med strategisk branding, positionering og markedsføring
 • Kendskab til psykoterapi og mental sundhed er naturligvis en fordel, men ikke forudsætning

 

Du bliver en del af i et lille, effektivt sekretariat præget af holdånd og godt humør, hvor du har mulighed for at arbejde med mange forskelligartede opgaver. Du kan arbejde meget selvstændigt og får gode muligheder for selv at præge arbejdsopgaverne og gode rammer for faglig udvikling, da du vil være tæt på de fleste beslutninger i foreningen.

Da vi er et lille sekretariat, skal du forvente både at skulle tage del i den daglige drift af sekretariatet, hvor ”vi hjælper hinanden”.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Der kan ekstraordinært forekomme arbejdsopgaver aften og weekend, f.eks.  i forbindelse med medlemsarrangementer eller Folkemødet på Bornholm.

 

Ansøgningsfrist og opstart

Vi forestiller os, at du starter i januar 2022 eller snarest herefter.

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning og CV til kontakt@dpfo.dk senest den 10. november 2021.

Vi forventer at afholde to samtalerunder. Første samtalerunde d. 16. november, og den anden samtalerunde d. 23. november. Mellem første og anden samtalerunde vil der komme en mindre faglig opgave.

Hvis du vil vide mere stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Vibeke Lubanski på telefon 71 96 06 33 eller vl@dpfo.dk.

 

Om Dansk Psykoterapeutforening

Dansk Psykoterapeutforening er en interesseorganisation for professionelle, erfarne psykoterapeuter i Danmark. Foreningen repræsenterer 2500 psykoterapeuter og en række uddannelsesinstitutioner. Alle medlemmer har som minimum en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig samt en mellemlang eller lang videregående uddannelse, som for eksempel sygeplejerske, psykolog, læge eller pædagog. De er typisk ansat i det offentlige på skoler, sygehuse og i jobcentre, i private virksomheder og organisationer eller er selvstændige med privatpraksisklinik. Læs mere om os på dpfo.dk