Dansk Psykoterapeutforening er indtrådt som partner i partnerskabet ’Sammen om Mental Sundhed’

Af Trine Hauberg

Dansk Psykoterapeutforening er indtrådt som partner i Sammen om mental sundhed

Dansk Psykoterapeutforening er blevet en del af partnerskabet ”Sammen om mental sundhed” – et partnerskab på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet, der ledes af bl.a. Sundheds- og Ældreministeriet og Komiteen for Sundhedsoplysning. Partnerskabets formål er at styrke mental sundhed og forebygge mentale helbredsproblemer på danske arbejdspladser.

”Mentale helbredsproblemer er i dag årsag til mellem 26-48 % af det samlede sygefravær på de danske arbejdspladser og ca. 42 % af alle førtidspensioner. Den udvikling vil vi i Dansk Psykoterapeutforening gerne være med til at bremse, og vi er derfor glade for at være blevet en del af en konkret indsats som partner i ’Sammen om mental sundhed’,” siger Pia Clementsen, formand for Dansk Psykoterapeutforening.

Et af formålene med ’Sammen om mental sundhed’ er at indsamle og give både offentlige og private arbejdspladser let adgang til en lang række brugbare værktøjer, der kan styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen. På den måde er det målet, at medarbejderen, kollegaen, chefen og organisationen sammen kan tage hånd om problemerne.

Som partner i ’Sammen om mental sundhed’ skal Dansk Psykoterapeutforening blandt andet være med til at understøtte, at ny viden, resultater og initiativer på området udbredes og udvikles. De øvrige partnere i partnerfællesskabet tæller en lang række organisationer, fagforeninger, virksomheder og offentlige enheder, herunder fx FOA, Danske Regioner, Depressionsforeningen og Falck Healthcare.

 

Baggrunden for partnerskabet

Baggrunden for partnerskabet et, at der er en stigning i sygemeldinger og personer på overførselsindkomst grundet psykiske lidelser. Folketingets partier bag satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-17 blev derfor enige om at afsætte 7 mio. kr. i perioden 2014- 2017 til at etablere et nationalt partnerskab mellem staten, kommuner, regioner, patientforeninger og arbejdsmarkedets parter om fremme af mental sundhed på arbejdspladserne. Partnerskabet fortsættes med et fast driftsbudget, finansieret på Finansloven 2018-2021, forankret i Sundheds- og Ældreministeriet.

Læs mere om partnerskabet her