Debatindlæg: Politikerne skal forpligte sig til at forebygge børn og unges psykiske problemer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 16. april bragte Kristeligt Dagblad et debatindlæg af formand for Dansk Psykoterapeuforening, Pia Clementsen, der mener, at politikerne i højere grad bør forpligte sig til at forebygge den stigende mistrivsel blandt børn og unge.

 

Læs hele indlægget online her eller nedenfor.

 

 

Politikerne skal forpligte sig til at forebygge børn og unges psykiske problemer

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO opstår halvdelen af alle psykiske lidelser omkring 14-årsalderen. Derfor mener jeg, at det er behov for en styrket forebyggende indsats allerede i folkeskolen, skriver Pia Clementsen, der er psykoterapeut og formand for Dansk Psykoterapeutforening

Børn og unge, der mistrives, skal tilbydes hurtig og effektiv hjælp allerede i folkeskolen. En tidlig indsats kan forebygge, at problemer udvikler sig til sværere psykiske lidelser. Men det kan kun ske, hvis kommunerne får lov til at prioritere forebyggelse som en kerneopgave.

For nylig kunne man læse et indlæg her i Kristeligt Dagblad skrevet af folketingskandidat Vivi Nør Jacobsen fra SF, der mener, at landets skoler og gymnasier bør have fast tilknyttede trivselsrådgivere til de unge, så de kan få hurtig hjælp, hvis de føler sig pressede eller mistrives.

Hun henviser til en løsning i Norge, hvor der er trivselsvejledere på erhvervsskolerne, handelsskolerne og i gymnasiet, som rådgiver og støtter de unge om alt fra prævention til søvn og familieliv. Hun opfordrer til, at en lignende model bør indføres i Danmark, så de unge ikke længere selv skal opsøge hjælpen. Hjælpen og vejledningen skal være der, hvor de unge er.

Jeg kan kun være enig med Vivi Nør Jacobsen i, at det er vigtigt, at hjælpen til de unge er så nær og let tilgængelig som muligt.

Men i virkeligheden behøver vi ikke at se helt til Norge for at finde de gode eksempler. Herhjemme inden for vore egne landegrænser har vi set, hvordan flere af landets folkeskoler har ansat trivselsvejledere til at hjælpe de mange børn og unge, der mistrives. For blot få år siden havde man eksempelvis ansat psykoterapeuter med baggrund som lærere på en række folkeskoler i Helsingør Kommune, der kunne tilbyde hjælp og støtte til eleverne direkte på skolen. De tog de sig af elevernes psykiske udfordringer som angst, selvskade og lavt selvværd i tæt samarbejde med forældre, lærere og det øvrige PPR-personale. Indsatsen var en stor succes, fordi den hurtige hjælp var med til at forebygge, at problemerne eskalerede og ikke udviklede sig til sværere psykiske lidelser.

Den store udfordring er, at forebyggende indsatser som dem i Helsingør Kommune gang på gang bliver genstand for besparelser, når indsatserne rækker ud over kerneopgaven på området. Det er absurd, når børn og unges mistrivsel er større end nogensinde før, og når antallet af patienter i børne- og ungepsykiatrien er steget voldsomt på bare få år.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO opstår halvdelen af alle psykiske lidelser omkring 14-årsalderen. Derfor mener jeg, at det er behov for en styrket forebyggende indsats allerede i folkeskolen.

Men hvis det skal lykkes, kræver det, at politikerne giver kommunerne nogle økonomiske rammevilkår, der gør det muligt for skolerne at prioritere opgaven som en kerneopgave. Det håber jeg, at Vivi Nør Jacobsen og hendes kollegaer vil arbejde for, hvis de bliver valgt ind i Folketinget.