Portræt: Et voksende præstationspres får flere til at gå i psykoterapi

Flere og flere danskere vælger at gå i psykoterapi, fordi de føler et stort præstationspres. Den tendens mærker psykoterapeut MPF Ea Lethin Vedel i sin praksis i København, hvor hun får mange henvendelser fra folk, der mærker stressreaktioner, fordi de ikke kan følge med det høje tempo i samfundet

Psykoterapeut MPF Ea Lethin Vedel bliver i stigende grad kontaktet af danskere, der mærker stressreaktioner som følge af det høje tempo i samfundet
Psykoterapeut MPF Ea Lethin Vedel bliver i stigende grad kontaktet af danskere, der mærker stressreaktioner som følge af det høje tempo i samfundet

”Flere og flere søger hjælp, fordi de oplever stressreaktioner som følge af det høje tempo i samfundet generelt. De mærker livsglæden forsvinde, mister deres orientering i den daglige travlhed og bukker under i træthed, udmattelse, angst og depression”

Sådan lyder det fra psykoterapeut MPF Ea Lethin Vedel, der i mere end 15 år har hjulpet danskere igennem alt fra stress, kriser til traumer i sin klinik i København. I dag bliver hun kontaktet af flere og flere, der oplever høje krav og forventninger til præstationer fra sig selv og omgivelserne.

”De klassiske symptomer er ofte af psykisk karakter såsom følelsen af utilstrækkelighed, ikke at føle sig god nok, præstationspres og -tvang, skam, oplevelsen af meningsløshed, fremmedgjorthed, afmagt, stress, angst og depression. Jeg hører ofte mine klienter beskrive sig selv som hamsteren i hjulet, der bare kører rundt og rundt i et meget højt tempo uden at kunne stoppe,” siger Ea Lethin Vedel.

Urealistiske præstationskrav
Ifølge Ea Lethin Vedel skyldes det stigende antal stressreaktioner, at mange af os er påvirkede af nogle gammeldags kulturelt betingede myter, som stadig giver sig udslag i normer den dag i dag. For eksempel ”Det kan altid blive bedre…”, ”Man skal først yde – så nyde” og ”Hellere lille og vågen end stor og doven”.

”Jeg møder tit disse gamle ubevidste dogmer, som stik imod vores bevidste sunde fornuft ligger bag og insisterer ved at give dårlig samvittighed, hvis vi vover at ændre vores handlinger,” siger Ea Lethin Vedel og fortsætter:

”Og når vi endelig begynder at lytte mere til kroppen og trætheden samtidig med, at vi forsøger at arbejde mindre, sætte kravene ned, holde flere pauser og have flere tidspunkter, hvor vi laver ingenting og bare slapper af, oplever mange, at samvittigheden protesterer og får os til at føle os dovne. Den fortæller os, at vi ikke fortjener en pause, og at vi er egoistiske”.

Almindeligvis oplever vi angst, når vi har urealistiske forventninger og præstationskrav til os selv, fordi vi har skabt behov, som vi ikke kan leve op til. Derfor må vi ifølge Ea Lethin Vedel hjælpe os selv frem til erkendelsen af, at mennesket ikke er perfekt.

”Psykoterapien forholder sig både til de dybe rødder i vores egen personlige historie og til de dybe kollektive rødder i tiden. Det er nødvendigt at forstå både konteksten og individet, således at det bliver klart, hvad vi har indflydelse på, hvad vi kan forandre og påvirke og især, hvad vi ikke har indflydelse på, og som ligger uden for vores kontrol. En del af terapien går derfor ud på at afdække de urealistiske forventninger til os selv, for eksempel kravet om at skulle være perfekt,” siger Ea Lethin Vedel.

Psykoterapi gør os mere bevidste
Når Ea Lethin Vedel tager imod klienterne i sin praksis, hjælper hun dem med at få så direkte kontakt med sig selv og virkeligheden som muligt. Psykoterapien danner målrettet en ramme og et tillidsfuldt, nærværende rum, så klienten kan opdage og undersøge presserende problemstillinger og derved få en fornyet klarhed af sin livssituation.

”Psykoterapien hjælper os med at blive mere bevidste om at lytte til os selv i hverdagen og stole på de oplevede sansninger fra kroppen. På den måde kan vi opfange behov, som direkte kan identificeres og opfyldes løbende – og ikke først når vi brænder ud og har fået stress,” siger Ea Lethin Vedel.

Ifølge Ea Lethin Vedel har vi en tendens til at overse behov, fordi det enten ikke kan forklares eller forstås. Men det er vigtigt at lytte til kroppen og reagere, når man for eksempel mærker træthed, tyngde i kroppen og svien i øjnene.

”Trætheden skal tages alvorligt, selvom man ikke burde være træt, og selvom klokken ikke er sengetid. Man skal anerkende sit behov for hvile, selvom man ikke kan forstå, hvorfor man er træt. Når vi giver os selv lov til at være dem, vi er, og vi samtidig forholder os bevidst til os selv og vores omgivelser, bliver vi i stand til at vælge det, der giver mening for os og mærke livsglæden igen,” slutter Ea Lethin Vedel.