Vilkår og betingelser

Nedenfor kan du læse de generelle vilkår for tilmelding, afmelding og betaling af kurser og fyraftensmøder afholdt af Dansk Psykoterapeutforening. Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører betalingen.

 

Tilmelding

 • Du tilmelder dig vores kurser / fyraftensmøder ved at trykke “Tilmeld dig her” og udfylde formularen på siden for det pågældende kursus / fyraftensmøde, du ønsker at deltage i.
 • Efter tilmelding bliver du ført over til en betalingsside leveret af DIBS Payment Services A/S, som er certificeret til at håndtere betalingsdata.
 • Før kursusstart modtager du en mail med praktisk info om kurset

 

Betaling

 • Du kan betale med ét af disse betalingskort: Visa/Dankort og Mastercard
 • Alle beløb er anført i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.
 • Din betaling hæves, når du har godkendt din betaling.
 • Offentlige virksomheder og institutioner, der ønsker at betale med EAN-nummer, skal henvende sig til Dansk Psykoterapeutforenings sekretariat inden for sekretariatets åbningstid på kontakt@dpfo.dk for tilmelding. Betaling med EAN-nummer sker ved faktura-betaling, som fremsendes på mail efter aftale med sekretariatet.

 

Kvittering

 • Når du har godkendt din betaling, vil du få en kvittering for din tilmelding og betaling på mail.

 

Sikkerhed

 • Når du tilmelder dig og betaler for et kursus / fyraftensmøde på dpfo.dk, skal du benytte et betalingskort. For at beskytte dine kortoplysninger vil du ved indtastningen af kortoplysninger blive ført over til en betalingsside leveret af DIBS Payment Services A/S, der er certificeret til at håndtere betalingsdata.
 • DIBS Payment Services A/S sørger for, at alle oplysninger behandles krypteret, så hverken Dansk Psykoterapeutforening eller andre kan få adgang til dine kortoplysninger.

 

 

Fortrydelsesret og afmelding for fyraftensmøder

 • Når du tilmelder dig et fyraftensmøde, skal du være opmærksom på, at din tilmelding er bindende og du hæfter for den fulde betaling. Ved afbud til fyraftensmøde er der ingen tilbagebetaling.
 • Aflyses fyraftensmødet/foredraget, tilbagebetales eller overflyttes din betaling til et andet arrangement.
 • Bemærk, at du ved visse fyraftensmøder kan blive opkrævet et gebyr ved udeblivelse eller for sen afmeldelse. Dette vil i så fald fremgå under ”Afbud” på info-siden om det pågældende fyraftensmøde.
 • Din plads kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, såfremt du melder det til Dansk Psykoterapeutforening senest 7 dage før fyraftensmødets start.

 

 

Fortrydelsesret og afmelding for kurser

 • Du skal være opmærksom på, at du ifølge købeloven har 14 dage til at fortryde din tilmelding til et kursus. Efter 14 dage er din tilmelding bindende, og du hæfter for den fulde kursuspris.
 • Bliver du forhindret i at deltage, skal du melde afbud til Dansk Psykoterapeutforening før den i programmet angivne tilmeldingsfrist. Så returnerer vi kursusprisen fratrukket kr. 450,- til dækning af administration.
 • Ved afbud efter datoen for tilmeldingsfristen er der ingen tilbagebetaling.
 • Din plads kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, såfremt du melder det til Dansk Psykoterapeutforening senest 7 dage før kursusstart.

 

Aflysning

 • Hvis Dansk Psykoterapeutforening aflyser et kursus / fyraftensmøde – fx pga. at underviseren bliver syg, vil vi så vidt muligt forsøge at flytte arrangementet til en anden dag. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, eller du er forhindret i at deltage den nye dato, hvor kurset afvikles, tilbagebetales den indbetalte kursuspris. Din betaling kan også overflyttes til et andet arrangement.
 • Ved for få deltagere forbeholder Dansk Psykoterapeutforening sig ret til at aflyse et kursus / fyraftensmøde. Det kan fx være i situationer, hvor Dansk Psykoterapeutforening skønner, at den enkeltes udbytte vil blive for lavt pga. lavt deltagerantal, eller af økonomiske årsager.

 

Venteliste

 • Hvis et kursus / fyraftensmøde er overtegnet har du mulighed for at blive registreret på en venteliste ved at kontakte sekretariatet i Dansk Psykoterapeutforening.
 • Dansk Psykoterapeutforening kontakter dig pr. tlf. eller mail, hvis der skulle blive en ledig plads inden kursets/fyraftensmødets start.
 • Får du en plads på et kursus / fyraftensmøde efter at have stået på venteliste, vil du modtage en faktura for betaling. Ved fyraftensmøder har du også mulighed for at betale med MobilePay på selve dagen for afholdelse af det pågældende fyraftensmøde.

 

 

Overnatning

 • Det er angivet i programmet, hvis der er mulighed for overnatning i forbindelse med et kursus.
 • Eventuel overnatning skal meddeles til Dansk Psykoterapeutforenings sekretariat og afregnes direkte med det pågældende kursussted ved afrejse, medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen.
 • Ved afmelding af booket overnatning gælder afmeldingsreglerne for det pågældende kursussted. Du skal være opmærksom på, at du selv hæfter for betalingen, hvis du ikke afmelder dit værelse eller afmelder det for sent.

 

 

Persondatapolitik

 • I forbindelse med koordinering og afholdelse af vores kurser / fyraftensmøder indsamler vi data, som f.eks. deltagernavn, mailadresse, adresse og telefonnummer. Dataindsamlingen omfatter udelukkende relevante og nødvendige oplysninger ifm. koordinering, kontakt og fakturering.
 • Du har til en hver tid mulighed for at få indsigt i dine data i vores systemer. Hvis dette ønskes, kan du kontakte sekretariatet i Dansk Psykoterapeutforening.
 • Læs mere om, hvordan vi beskytter dine persondataoplysninger her

 

Forbehold for ændringer

Dansk Psykoterapeutforening forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for websitet www.dpfo.dk. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.