Susanne Aabroe Jensen

Susanne Aabroe Jensen
Assens
Adresse

Langemosevej 6, Sandager - 5610 Assens

Telefon

28912290

Profil

Præsentation

Jeg hedder Susanne, er mor til 2 voksne døtre, gift med Tom og bor på Vestfyn, hvor jeg i øvrigt også er vokset op og hvor jeg har min terapi-praksis.

Jeg har i mit arbejdsliv beskæftiget mig med mange forskellige slags ting, men omdrejningspunktet har altid været noget med mennesker og relationer.

Jeg har i tidens løb påtaget mig mange frivillige hverv i diverse foreninger, institutioner o.a. og har ad den vej mødt en masse mennesker og gjort en masse iagttagelser omkring menneskers måder at være i verden på.

Jeg blev i 2007 uddannet socialrådgiver og har siden da arbejdet i forskellige hjørner af socialrådgiverfaget, alt sammen inden for Børn og Unge området.

Min faglige uddannelse som socialrådgiver, er i årenes løb blevet suppleret med forskellige efteruddannelser, fx har jeg en diplomuddannelse i socialt arbejde med børn og unge, en supervisoruddannelse og endelig er jeg uddannet systemisk-narrativ familie og psykoterapeut, Mpf.

Det som driver mig, i såvel mit arbejdsliv som i mine frivillige hverv er interesse og engagement i forhold til mine medmennesker og de miljøer som jeg er en del af. Det er for mig vigtigt, at kunne møde mine omgivelser med interesse, omsorg og høj faglighed.

Lidt om terapi:
De fleste mennesker oplever kriser i løbet af deres liv.

Vi er forskellige og reagerer forskelligt på livets udfordringer. Individuel samtaleterapi kan være støtte og hjælp når du af forskellige grunde oplever at livet er svært.

Psykoterapi kan være en, flere eller mange samtaler. Det afhænger af hvilke problemer det drejer sig om.

Vælger du et længere forløb, vil det kunne hjælpe dig med at lære dig selv bedre at kende, forstå dine reaktionsmønstre og din måde at være sammen med andre mennesker på.

Samtaleterapi kan handle om hvad som helst, der er vigtigt for dig/jer. Terapi kan desuden være en hjælp hvis du blot mærker et behov for at komme i dybere kontakt til dig selv og til andre mennesker. Gennem terapi vil du kunne opnå at få en større accept og blive mere tilfreds med dig selv og dit liv.

Terapeutiske Behandlinger
 • Børn med problemer
 • Depression
 • Eksistentielle kriser
 • Ensomhed
 • Familieproblemer
 • Konflikter
 • Kriser
 • Manglende livsglæde
 • Misbrugsproblemer
 • Mistrivsel
 • Omsorgssvigt
 • Ondt i livet
 • Parforhold i krise
 • Personlig udvikling
 • Relationsproblematikker
 • Selvtillid
 • Selvværdsproblematikker
 • Skam
 • Sorg/tab
 • Tristhed
Terapiformer
 • Familieterapi
 • Individuel terapi
 • Narrativ psykoterapi
 • Parterapi
 • Rådgivning
 • Samtaleterapi
 • Supervision