Munira Lise Janum

Allerød
Sæt lys på dit indre
Adresse

Lyngevej 245 - 3450 Allerød

Telefon

23451066

Profil

Præsentation

Mit specialeområde er “voksne børn”som er kommet stærkt igennem med særlige ressourcer som mønstrebryder. De som er voksne idag som ikke følte sig hørt eller set i barneårene . Som skulle være ansvarlige i voksen rollen uden tiden til leg og jævnalder relationer og i retten til at være de børn eller unge de nu engang var . Mit speciale er derfor klienter som til stadighed føler et indre og dybdeliggende omsorgssvigt og ubearbejdet traume fra deres primære omsorgsgiver. Som feks kan være forsaget af forældrenes misbrugsafhængighed ved overforbrug af alkohol.
Dette kan som det voksne”barn” komme til udtryk i forhold til skam, savn, angst livsstress, forsvarsmekanismer, manglende selvværd, forladthedsfølelse , og evt udfordringer med relationer som kan føles som en hæmmende barriere i at nå sine inderste behov og længsler og brydning af uhensigtmæssige mønstre.

Derudover tilbyder jeg terapi indenfor tab, Sorg og krise i forbindelse med de svære sygdomsforløb både som pårørende eller i eget sted.

Udover mit virke som Id Psykoterapeut er jeg uddannet social og sundhedsassistent med erfaring indenfor social og sundhedssektoren på hospital ,psykiatrien ,ældreområdet(svær demens) jeg tilbyder derfor psykoterapeutiske samtaler for kriseramte pårørende.

jeg har tidligere sygepleje og miljøterapeutisk erfaring på alm psykiatrisk afd og særligt på psyk. afsnit for svær spiseforforstyrrelse og selvskadende adfærd. Jeg brænder forsat for dette område i mit nuværende virke og tilbyder derfor Psykoterapi udfra de metodiske retningslinjer jeg har til rådighed som psykoterapeut.

Ved siden af min nuværende Psykoterapeutiske praksis er jeg erhversmæssigt også tilknyttet et bosted for uledsaget flygtningebørn /teenager

Jeg ser Mindfuldness, terapeutiske samtaleforløb og indre selvudvikling udfra et integralt perspektiv som en stor del af mit speciale. Jeg udfører egen meditativ praksis men uden forventning eller krav om at mine klienter har samme tilgang.

Terapeutiske Behandlinger
 • Adfærd
 • Angst
 • Depression
 • Drømme
 • Eksamensangst
 • Eksistentielle kriser
 • Ensomhed
 • Familieproblemer
 • Fobier
 • Jalousi
 • Karriere- og livsvalg
 • Konflikter
 • Kriser
 • Manglende livsglæde
 • Meditation
 • Mindfulness
 • Misbrugsproblemer
 • Mistrivsel
 • Mobning
 • Omsorgssvigt
 • Ondt i livet
 • Pårørende
 • Personlig udvikling
 • Præstationsangst
 • Relationsproblematikker
 • Samlivsproblematikker
 • Sammenbragte familier
 • Selvskadende adfærd
 • Selvtillid
 • Selvværdsproblematikker
 • Skam
 • Skilsmisse
 • Sorg/tab
 • Spiseforstyrrelser
 • Stress
 • Sygdom
 • Særlig sensitiv
 • Søvnproblemer
 • Tidligere traumer
 • Traumer/chok
 • Tristhed
 • Udbrændthed
Terapiformer
 • Coaching
 • Dynamisk terapi
 • Eksistentiel terapi
 • Emotionsfokuseret terapi
 • Humanistisk terapi
 • ID-terapi
 • Individuel terapi
 • Integral terapi
 • Integrativ psykoterapi
 • Integreret psykoterapi
 • Jeg-styrkende terapi
 • Kognitiv terapi
 • Korttidsterapi
 • Metakognitiv terapi
 • Narrativ psykoterapi
 • Neuroaffektiv psykoterapi
 • Oplevelsesorienteret psykoterapi
 • Psykodynamisk terapi
 • Relationsterapi
 • Samtaleterapi
 • SE terapi
 • Systemisk terapi
 • Teenage/ungeterapi
Sprog

English (UK)