Mette Illianna Turms

Mette Illianna Turms
København N
Adresse

Struenseegade 13 - 2200 København N

Telefon

40583914

Adresse

Kattebjerg 5 - 4700 Næstved

Telefon

40583914

Profil

Præsentation

VELKOMMEN TIL
psykoterapi, parterapi, stress behandling
for unge og voksne

Måske genkender du at:
• føle du er utilstrækkelig og ikke er god nok
• mangle overskud og føle dig træt, trist og tom
• have mange negative tanker, bekymringer eller angst
• du er energiforladt og stresset og føler du ikke kan, det du plejer
• du ikke ved, hvordan du når dine mål, eller hvad du egentlig vil i livet
• gnisten i dit parforhold er forsvundet og du føler dig alene, selvom I er sammen
• I som par oplever konflikter, svigt eller utroskab
• være forælder til et barn eller en ung som ikke trives

Hos mig får du hjælp til at skabe forandringer, så du kan opnå, det du ønsker dig i livet.
Jeg kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan dine udfordringer opstår, og hvilke muligheder du har for selv at ændre på din situation, så du kan slippe begrænsningerne og få en hverdag med optimisme, handlekraft og livsglæde.

Samtaleterapi
I samtalen med mig har du mulighed for at tale om præcis det, der optager dig mest – følelser, tanker, drømme eller svære valg, som du har brug for at få vendt med et andet menneske. Jeg stiller skarpt på essensen i dine udfordringer ved at spørge ind til det du fortæller, så du kan få øje på nye muligheder. Jeg er desuden en aktiv sparringspartner der kommer med inputs og konstruktiv feedback.

Kropsterapi
Metoder der inddrager hjernen og kroppen, giver et terapiforløb, der bliver langt mere effektivt, dybdegående og holdbart. Ofte vil det også være umuligt at slippe traumer, angst el.a. uden at inddrage kroppen, fordi oplevelserne er ubevidste og derfor ikke mulige at sætte ord på. Den helt konkrete fysiske bearbejdning skaber en dyb følelsesmæssig forløsning, som kan være svært at opnå udelukkende ved samtale.

Stress behandling
Stress er en biologisk reaktion, der ændrer hjernens kemi og kroppens fysiologi. Samtale er derfor ikke nok i en stressbehandling, og af denne årsag får du hos mig udover samtalen også en mere dybdegående behandling, der genopretter såvel din fysiske som din psykiske og mentale balance, så du bliver bedre i stand til at håndtere krav og bevare din indre ro og dit mentale overskud.

Parterapi
Som parterapeut kan jeg gennemskue jeres dynamik og tydeliggøre årsager og løsningsmuligheder for jer. I får hjælp til at vende krisen til jeres fordel, så parforholdet udvikler sig, og I derfor kan leve sammen på en bedre måde end før. Jeg sørger desuden for at skabe et trygt forum, hvor I begge kommer til orde og får mulighed for at lytte og forstå hinanden, på en anden måde end I plejer.

Mine mange forskellige metoder giver dig mange muligheder.
Du får lige præcis de redskaber, som vi sammen finder frem til, er bedst for netop dig. Det giver dig den mest effektive proces og de bedste resultater.
Du lærer selv at bruge de forskellige redskaber, og kan desuden få udleveret dem i din egen personlige mappe, hvilket gør det nemmere at huske dem og bruge dem, når du kommer hjem. Du kan læse mere om de forskellige tilbud på min hjemmeside.

Om mig
Jeg er fuldtidspraktiserende psykoterapeut og har været selvstændig siden 2004.
Jeg har i alt 35 års erfaring i forhold til at arbejde med udviklingsprocesser som:
• Psykoterapeut for private klienter og kommunalt henviste klienter
• Selvstændig konsulent for kommuner og jobcentre
• Stress rådgiver i privat rådgivningsvirksomhed
• Kommunal vejleder for senhjerneskadede samt fysisk og psykisk syge
• Selvstændig kursusleder for HK, private virksomheder, aftenskoler m.v.
• Kommunal institutionsleder

Som psykoterapeut er jeg rolig, rummelig og varm, mild men også direkte og konkret.
Jeg tror på evnerne hos enhver, og er god til at finde muligheder sammen med klienten.
Jeg har arbejdet med vidt forskellige målgrupper og mennesker, og kan derfor tale med enhver, og jeg har en enkel forståelig måde at tale om komplicerede psykiske problemer.

Terapeutiske Behandlinger
 • Angst
 • Depression
 • Mindfulness
 • Parforhold i krise
 • Personlig udvikling
 • PTSD
 • Sammenbragte familier
 • Selvværdsproblematikker
 • Skilsmisse
 • Stress
 • Traumer/chok
 • Utroskab
Terapiformer
 • Emotionsfokuseret terapi
 • Kropsterapi
 • Neuroaffektiv psykoterapi
 • Online terapi/rådgivning
 • Oplevelsesorienteret psykoterapi
 • Parterapi
 • Supervision
 • Tankefeltterapi
 • Teenage/ungeterapi
 • Undervisning/kurser
Sprog

Engelsk