Maria Ström Juul

Maria Ström Juul
København S
Adresse

- 2300 København S

Hjemmeside

https://

Hjemmeside

https://

Profil

Præsentation

Befinder du dig i en krise i dit liv som du ikke kan håndtere alene, kan samtaler med en terapeut være en løsning til at komme videre. Måske har du behov for at præcisere også over for dig selv hvad det er du går og kæmper med. Gennem samtalerne kan du i et fortroligt rum få mulighed for at få udforsket og sat ord på den situation du befinder dig i.
Forhåbentlig kan det åbne op for nye forståelser og handlemuligheder.

Jeg er systemisk og narrativt uddannet familieterapeut og har flere års erfaring indenfor det terapeutiske felt. Læs mere på mlfamilieterapi.dk

Terapeutiske Behandlinger
 • Børn med problemer
 • Eksistentielle kriser
 • Familieproblemer
 • Konflikter
 • Kriser
 • Skilsmisse
 • Unge med problemer
Terapiformer
 • Individuel terapi
 • Narrativ psykoterapi
 • Parterapi
 • Samtaleterapi
 • Systemisk terapi