Linda Hønborg Knudsen

Linda Hønborg Knudsen
Rødekro
Psykoterapi Syd
Adresse

Tingbjergvej 2 - 6230 Rødekro

Telefon

20658016

Profil

Præsentation

Jeg er uddannet socialrådgiver i 2001 og har erfaring fra arbejdet i kommunen indenfor job og beskæftigelse og med stort kendskab til at være i kontakt med mange forskellige mennesker og deres problemer.

Derudover har jeg arbejdet i kriminalforsorgen med tilsyn af borgere og misbrugsbehandling af indsatte i arresten, hvilket har givet med en bred erfaring i at arbejde med mennesker som er i krise og sorg.

Aktuelt arbejder jeg sideløbende med at jeg er selvstændig psykoterapeut som socialrådgiver og psykoterapeut på et behandlingssted for stof- og alkoholmisbrugere og har gjort det siden 2009.
Dette giver mig en bred erfaring i arbejdet med mennesker som ønsker at ændre retning i livet og de udfordringer der følger med når man går i gang med at ændre på egne levevilkår.

I mit arbejde med klienterne er det vigtigt for mig at der er en gensidig respekt og forståelse for de udfordringer hvert enkelt mennesker står i og derfor er min tilgang til dig som klienten nænsom og anerkendende, hvor du er direktøren i dit liv og derfor ved hvad der er bedst for dig.

Terapeutiske Behandlinger
 • Adfærd
 • ADHD
 • Angst
 • Borderline
 • Depression
 • Eksamensangst
 • Ensomhed
 • Familieproblemer
 • Incest
 • Jalousi
 • Karriere- og livsvalg
 • Konflikter
 • Kriser
 • Manglende livsglæde
 • Misbrugsproblemer
 • Mistrivsel
 • Mobning
 • Omsorgssvigt
 • Ondt i livet
 • Overgreb
 • Parforhold i krise
 • Pårørende
 • Personlig udvikling
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Præstationsangst
 • Relationsproblematikker
 • Samlivsproblematikker
 • Sammenbragte familier
 • Seksuelle problemer
 • Selvskadende adfærd
 • Selvtillid
 • Selvværdsproblematikker
 • Skam
 • Skilsmisse
 • Sorg/tab
 • Stress
 • Sygdom
 • Søvnproblemer
 • Tristhed
 • Udbrændthed
 • Unge med problemer
 • Utroskab
 • Vold
 • Vrede
 • Vægttab
Terapiformer
 • Gestaltterapi
 • Individuel terapi
 • Jeg-styrkende terapi
 • Korttidsterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk terapi
 • Rådgivning
 • Samtaleterapi