Lene Hagen Bøge

Herning
Psykoterapi v. Lene Hagen Bøge
Adresse

Rugvænget 85 - 7400 Herning

Telefon

28263102

Hjemmeside

http://lenehb.dk/

Profil

Præsentation

Når jeg arbejder terapeutisk, er tilgangen eklektisk hvilket betyder at jeg er bredt uddannet og kan håndtere flere terapeutiske, rådgivningsmæssige og udviklings orienterede behandlingsmetoder, herunder bl.a: Psykodynamisk terapi – Barndomshistorien – (arbejdet med ubevidste konflikter, som løses ved en længere proces, hvor du gradvist får mere og mere indsigt i det der ligger til grund for egne følelser og adfærd) Humanistisk terapi/ oplevelsesorienteret terapi (der vægter at opleve og udtrykke undertrykte følelser og reaktioner) Systemisk terapi (en terapitilgang der forstås ud fra helheder, altså hele systemer f.eks. familien ; ser vigtigheden af relationer, og det der måske underforstået ligger mellem de forskellige involverede personer) Eksistentiel terapi – Eksistens kriser – (vores eksistentielle grundvilkår som mennesker) kognitiv terapi, der omhandler at blive bevidst om sine tankemønstre. Jeg arbejder bl.a med ACT, der omhandler at blive bevidst om sine værdier og motivation og CFT, der omhandler at hjælpe os selv til at blive mere medfølelende både for os selv og andre. Hvilken terapi-metode jeg anvender, er ikke noget du skal tænke på eller tage stilling til. Det er blot en tryghed for dig at vide, at værktøjskassen jeg arbejder ud fra er brugbar.

 • Stress- Mistrivsel
 • Angst
 • Skam og skyldfølelse
 • Selvværd og selvtillid
 • Sorg/tab og kriser
 • Kropslige symptomer/ sygdom
 • Ensomhed- forladthedsfølelse
 • Identitet
 • Relationer
 • Depressioner
 • Forandringer i forbindelse med job eller familie
 • Problemstillinger for børn og voksne af psykisk syge
 • Problemstillinger for børn og voksne fra misbrugs familier
 • Afhængighed af alkohol eller stofproblematikker
 • Mediation/ konfliktmægling
Terapeutiske Behandlinger
 • Angst
 • Depression
 • Ensomhed
 • Karriere- og livsvalg
 • Kriser
 • Meditation
 • Mistrivsel
 • Pårørende
 • Relationsproblematikker
 • Selvtillid
 • Selvværdsproblematikker
 • Skam
 • Sorg/tab
 • Stress
 • Sygdom
Terapiformer
 • ACT
 • Eksistentiel terapi
 • Humanistisk terapi
 • Psykodynamisk terapi
 • Rådgivning
 • Systemisk terapi