Lars Kølle

Lars Kølle
Aarhus
IDen10tet
Adresse

- Aarhus

Telefon

26180610

Hjemmeside

https://

Profil

Præsentation

Mennesket er en synteses af krop, sind og ånd, som eksisterer i en omgivende natur og kultur. Mennesket er kort sagt en helhed af flere sameksisterende dimensioner, og må betragtes multiperspektivistisk for at træde frem som denne helhed.

Jeg arbejder som terapeut ud fra et fagligt bredt, nærværende og jordnært fundament, og kan møde dig og dit tema fra flere vinkler.
Således kan jeg på vores fælles rejse ind i dit tema, guide til nye perspektiver på; dit liv, din udvikling, din hverdag og dine relationer.

Mit arbejde har primært sine rødder i eksistentielle temaer, et fænomenologisk- og energiorienteret fokus, spirituelle temaer samt en filosofisk/reflekterende tilgang; alt dette på en baggrund af dybt nærvær og hjerterum.

Mit terapeutiske arbejde har baggrund i egne; processer, livserfaringer, eksistentielle kriser og dilemmaer, terapiforløb samt supervisioner. Mit virke sker således på et fundament af levede erfaringer, bearbejdet i terapi og supervision, som teoretisk/faglig empiri.

Min personlige rejse gennem livet, viser mig til stadighed vej og retning, som menneske, og psykoterapeut; hvor det er jeg kan være guide for mine med-mennesker.

Der er mange værktøjer i min faglige værktøjskasse. Værktøjer jeg kan tage frem under vores arbejde, med din proces.

Tre hovedområder i mit terapeutiske arbejde med eksempler:

Eksistentielle temaer:
-Eksistentielle livskriser og oplevelse af meningsløshed/meningstab, dødsangst, Sorg/tab og lignende
-Speciale i arbejde med oplevelsen af manglende eksistensret og dissociation
-Mistet kontakt til børn ved skilsmisse

Transpersonlige- og spirituelle temaer:
-Speciale i temaer vedr. tro/religion; teologiske perspektiver, kontemplation, bøn m.v.
-Spirituelle åbninger og energiarbejde
-Jordforbindelse af spiritualitet/spirituelle højdepunktoplevelser

Bevidsthedsudvikling:
-Udvikling af bevidsthed ift. selvet/selvbilleder (ego tilstande) og væren-i-verden (essenstilstande)
-Mænd; Arbejde med manderollen, samt bevidstgørelse og integration af feminine aspekter (Anima integration)

Mit arbejde sker på et fundament af dyb ro, stor rummelighed og et møde i hjertehøjde.

Det vil glæde mig at tage imod dig…

Terapeutiske Behandlinger
 • Angst
 • Depression
 • Eksistentielle kriser
 • Ensomhed
 • Lederudvikling
 • Manglende livsglæde
 • Selvskadende adfærd
 • Selvværdsproblematikker
 • Skam
 • Sorg/tab
 • Spiseforstyrrelser
 • Tidligere traumer
 • Traumer/chok
 • Vrede
Terapiformer
 • Dynamisk terapi
 • Eksistentiel terapi
 • ID-terapi
 • Integral terapi
 • Jeg-styrkende terapi
 • Personaleudvikling
 • Psykodynamisk terapi
 • Supervision
 • Systemisk terapi
 • Udviklingsgrupper
Sprog

Engelsk