Jeppe Lauridsen

Jeppe Lauridsen
Haslev
www.terapitime.dk
Adresse

Morbærvej 1 - 4690 Haslev

Telefon

20701231

Hjemmeside

https://

Profil

Præsentation

Gestalt-psykoterapi – Neuroaffektiv afstemning og Krop -og Nærværstræning.

Stress, depression, sorg, angst og udfordringer vedr. selvværd, selvtillid, relationer, kontrol, tillidsproblematikker og perfektionisme.

Klarhed om familiemønstre, tilknytning som barn, tilknytningsadfærd som voksen, de nære relationer.

Eksistentielle udfordringer vedr. mening med livet, ensomhed, meningsløshed, døden og friheden.

Vokset op i en familie med alkoholmisbrug med tematikker som: skam, skyld, ansvar, kontrol, vold, svært i nære relationer, offer, redder og krænker – roller, i fortiden og nutiden.

Jeg har været fastansat som psykoterapeut i TUBA, der beskæftiger sig med unge og voksne der er vokset op i familier med misbrugsudfordringer.

Lige nu arbejder jeg i egen klinik og er ansat ved Sporet i Køge. Her arbejder jeg med grupper og individuelle forløb for unge i alderen 18-30 år med komorbiditet – flere diagnoser på samme tid.

Terapeutiske Behandlinger
 • Adfærd
 • Angst
 • Depression
 • Eksistentielle kriser
 • Ensomhed
 • Manglende livsglæde
 • Omsorgssvigt
 • Relationsproblematikker
 • Selvskadende adfærd
 • Selvtillid
 • Selvværdsproblematikker
 • Skam
 • Sorg/tab
 • Stress
 • Tidligere traumer
 • Unge med problemer
Terapiformer
 • Gestaltterapi
 • Gruppeterapi
 • Individuel terapi
 • Kropsterapi
 • Neuroaffektiv psykoterapi
 • Online terapi/rådgivning
 • Teenage/ungeterapi