Ivan Rasmussen

Ivan Rasmussen
Roskilde
Balance og Psyke
Adresse

Dalengen 8, Svogerslev - 4000 Roskilde

Telefon

20663553

Hjemmeside

https://

Profil

Præsentation

Ivan er uddannet psykoterapeut (MPF) fra OPIN Instituttet i Holbæk i 2007.
Efterfølgende har han afsluttet 4 års efteruddannelse i Somatisk Orienteret Psykoterapi og Voksenudvikling ved Institut for Somatisk psykologi i Århus i 2009.

I øjeblikket er han i gang med 2 årig uddannelse i sensitiv erkendelse, samme sted.

I en 5 årig periode har han arbejdet med terapeutisk massage, og er uddannet ved Nordlyscenteret i Silkeborg 1999.

Som psykoterapeut arbejder Ivan med individuel terapi og parterapi,hvor temaer som parlivet, stress, familierelationer, arbejdsliv og voksenudvikling, samt angst og depression ofte er i fokus.

Ivan har i en længere årrække været tilknyttet special afsnit for angst og depressionsramte, og han har således stor erfaring indenfor dette område.
Han har siden 1995 beskæftiget sig med egen udviklingsproces gennem flere års individuel psykoterapi og udvilkingsarbejde, med støtte fra meditations træning og kropsbevidstgørelse.

Ivans meditative træning har sit afsæt tilbage i 1993, og permanent med kontakten til Vækstcentret i 1996, hvor han har fulgt undervisere som Neel Fasting, Hanna Jacobsen, men primært Jens Erik Risom, Jes Bertelsen og Karsten Frederiksen.

Han har desuden fulgt Saki Santorelli og Lone Fjordback i et intensivt forløb i MBSR(Mindfulness baseret stressreduktion)
Ivan har i alle årene siden 1996, haft en daglig meditationspraksis på minimum én periode a 50 min.

I gruppe sammenhæng underviser han primært i Mindfulness Meditation, hvor fokus er på ro, balance og nærværs træning, og har mere end 20 års erfaring med gruppearbejde inden for personlig udvikling og Meditation.

En rød tråd i alle årene har været hans ønske om at bidrage til troen på egne evner hos den enkelte, samt at støtte den enkeltes udviklingsproces, såvel indre som i det ydre.

Ivan har i en 5-årig periode været tilknyttet Sct. Nicolai Tjenesten, som rådgiver for mennesker i akut krise. Erfaringen herfra har været en vigtig inspirationskilde for ham, i skiftet fra 20 års administrativt arbejde indenfor økonomi, til arbejdet med at hjælpe mennesker, i deres udviklingsproces.

Ivan er oprindelig uddannet merkonom i regnskabvæsen

Terapeutiske Behandlinger
 • Angst
 • Depression
 • Drømme
 • Karriere- og livsvalg
 • Kriser
 • Meditation
 • Mindfulness
 • Parforhold i krise
 • Personlig udvikling
 • Selvværdsproblematikker
 • Skam
 • Stress
Terapiformer
 • Eksistentiel terapi
 • Gestaltterapi
 • Individuel terapi
 • Integrativ psykoterapi
 • Kognitiv terapi
 • Kropsterapi
 • Psykodynamisk terapi
 • Samtaleterapi
 • Teenage/ungeterapi