Hugo Jensen

Hugo Jensen
København
Musikterapi v/Hugo Jensen
Adresse

Wilkensvej 16 B st tv - 2000 København

Telefon

29720772

Hjemmeside

https://

Hjemmeside

https://

Profil

Præsentation

Jeg er specialiseret i musikterapi på demensområdet og indenfor palliation. Musikterapi er en evidensbaseret behandlingsform, der søger at fremme sundhed, styrke socialt samspil og forbedre livskvalitet. Som metode indenfor demensområdet anvendes musikterapi især til at skabe tryghed og regulere arousal hos urolige og angste demensramte, mindske social isolation samt styrke identitetsfølelse og livskvalitet. Forskningen viser, at musikterapi vha. nonverbalt relationsarbejde har en beroligende effekt og herved kan mindske magtanvendelse og brug af psykofarmaka. Musikterapi er som fag baseret på relationen mellem terapeut og klient og adskiller sig fra musikmedicin, som er betegnelsen for terapeutisk anvendelse af musik. Med en 5årige kandidatuddannelse har musikterapeuter kompetencer til at vejlede pårørende, frivillige og fagpersonale i at anvende musik i plejen og til trivselsfremmende aktiviteter. Musikterapi er således mere end blot aktiverende for den ældre – det er en behandlingsform, der med sin høje faglighed er et vigtigt bidrag til en helhedsskabende og tværfaglig indsats.

Terapeutiske Behandlinger
  • Mindfulness
Terapiformer
  • Psykodynamisk terapi
Sprog

Engelsk