Gerda Kristensen

Gerda Kristensen
Rødovre
Narrativ og systemisk Psykoterapi
Adresse

Axelhøj 76 - 2610 Rødovre

Telefon

30826764

Hjemmeside

https://

Profil

Præsentation

Narrativ og Systemisk Terapi er mit fundament, Mentaliserings baseret og den neuroaffektive tilgang, ACT acceptance and commitment therapy, Jeg bruger elementer af Imagoterapi

Jeg er optaget af at støtte mennesker til at finde veje til mestring, mening, håb og handlemuligheder i deres liv.
Jeg har i mange år haft professionelle samtaler med mennesker med tilknytnings traumer og psykiatriske problemstillinger.
Jeg har terapeutiske samtaler med med børn forældre og unge der oplever fastlåshed og magtesløshed. Jeg har erfaring med at arbejde med familier hvor der er psykisk sygdom og familier hvor der er rusmiddelproblematikker.
Mit menneskesyn er at det er ”problemet” – der er ”problemet” – og ikke personerne i familien der er ”problemet”. Det styrker familiemedlemmernes handleevne og jeg arbejder med nænsomhed og respekt.
Jeg holder af at finde på legende og kreative tilgange og bruge visuelle midler som f.eks. billedkort, livstræet og værdikort. Den visuelle tilgang er givende i forhold til at støtte den enkelte i at tale vigtige livsværdier, relationer og identitet og det foretrukne i livet.
Jeg holder af at søge ny viden og til at omsætte ny viden til min psykoterapeutiske praksis.

Terapeutiske Behandlinger
 • Familieproblemer
 • Karriere- og livsvalg
 • Misbrugsproblemer
 • Relationsproblematikker
 • Sygdom
Terapiformer
 • ACT
 • Børneterapi
 • Imago
 • Narrativ psykoterapi
 • Neuroaffektiv psykoterapi
 • Systemisk terapi
 • Teenage/ungeterapi
Sprog

Engelsk