Else Bek Andersen

Else Bek Andersen
Odder
Familieterapeut Else Bek Andersen
Adresse

Rudevej 130 - 8300 Odder

Telefon

40626756

Psykoterapeut Else Bek Andersen
Adresse

Strandvænget 5, - 5400 Bogense

Telefon

40626756

Profil

Præsentation

PSYKOTERAPEUT – FAMILIETERAPEUT – SUPERVISOR

Jeg har siden 1996 arbejdet som familieterapeut, siden 1999 som psykoterapeut.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og underlagt foreningens etiske regelsæt. Desuden er jeg medlem af Foreningen for Integrativ Kunstterapi.
Jeg har siden 2005 være selvstændig på fuld tid. I perioder med opgaver også for kommuner samt kommunale og regionale institutioner inden for det psykosociale område.

Supervision og efter behov egenterapi har jeg siden 1994 hentet – for på den måde at være den bedste udgave af mig i mit arbejde.

Oprindelig er jeg grunduddannet som hhv. socialpædagog og folkeskolelærer.
Efter at have arbejdet med børnegrupper (musik) og med grupper af voksne kvinder over 30 år (gruppedynamik og selvudvikling), valgte jeg at hente efteruddannelse af terapeutisk karakter. Derfor:
I 1988 tog jeg uddannelse i gestaltterapi og valgte sidst i 90´erne efteruddannelse i den oplevelsesorienterede familieterapi, hvor Walther Kempler, Mogens A. Lund og Jesper Juul stadig underviste os, dengang på The Institute of Scandinavia.

Sidenhen har jeg taget diverse kurser og uddannelser, som modsvarer de terapier, supervisioner og coachinger, jeg tilbyder. Det er Familieterapi, Gestaltterapi, Somatisk Psykologi (bodynamic-orienteret), sorg og traume, Kunstterapi, Psykisk Sygdom, Supervision og gruppesupervision, Coaching, mv.

Igennem mit mangeårige virke som psykoterapeut, er jeg blevet præsenteret for utallige problemstillinger og for rigtig mange forskellige måder at gribe problemstillinger an – for at lande dem bedst muligt.
Det er naturligt for mig at fokusere på mennesket og ikke på metoden.

Det er aldrig for sent at få det bedre med sig selv og med hinanden.

Hvorfor arbejder jeg som psykoterapeut? – Fordi det giver mig rigtig god mening at hjælpe mennesker – børn som voksne – til at opleve sig livfulde, værdifulde og til at være den, de er. Desuden at hjælpe dem til at opleve sig en del af et fællesskab, hvor deres relationer til andre mennesker næres af autenticitet, nærvær og glæde. Min familieorienterede vinkel hjælper børnene i familien til at få sig udtrykt på en måde, så forældrene kan se og høre dem. – Det er en glæde for såvel børnene som forældrene.

Sorg og glæde, vrede og sorg, traumatiske oplevelser tidligt i livet, selvudslettelse og skamfølelser, selvudvikling – det er bare få af de temaer, mine klienter kommer til mig med.

Terapeutiske Behandlinger
 • Børn med problemer
 • Eksistentielle kriser
 • Ensomhed
 • Familieproblemer
 • Karriere- og livsvalg
 • Konflikter
 • Kriser
 • Manglende livsglæde
 • Mistrivsel
 • Mobning
 • Omsorgssvigt
 • Ondt i livet
 • Parforhold i krise
 • Pårørende
 • Personlig udvikling
 • Præstationsangst
 • Relationsproblematikker
 • Samlivsproblematikker
 • Sammenbragte familier
 • Selvtillid
 • Selvværdsproblematikker
 • Skam
 • Skilsmisse
 • Sorg/tab
 • Stress
 • Tidligere traumer
 • Traumer/chok
 • Tristhed
 • Udbrændthed
 • Unge med problemer
 • Utroskab
 • Vrede
Terapiformer
 • Børneterapi
 • Coaching
 • Familieterapi
 • Gruppeterapi
 • Individuel terapi
 • Integrativ psykoterapi
 • Jeg-styrkende terapi
 • Kunstterapi
 • Oplevelsesorienteret psykoterapi
 • Parterapi
 • Personaleudvikling
 • Relationsterapi
 • Samtaleterapi
 • Supervision
 • Teenage/ungeterapi
 • Udviklingsgrupper