Christina Rodam

Christina Rodam
Årslev
EDP/v Christina Rodam
Adresse

Røjlevej 17 - 5792 Årslev

Telefon

40884952

Profil

Præsentation

Supervision:
Større eller mindre grupper. Formen afhænger af problematikker som bringes i spil, eksempelvis sags supervision med reflekterende team. Gruppe supervision hvor alle er i spil eller en helt tredie mulighed. Det vigtigste er at afstemme gruppens behov i nuet, når vi er samlet og der ud fra lave en strategi for supervisionen. Jeg oplever det meget vigtigt at være åben og nysgerrig og lade supervisionen bære præg af det som fylder rummet, for os som er i rummet.
Jeg er meget optaget af det som opstår i rummet og bringer det gerne i spil under suprvisionen. Nuet er vores bedste læremester og når vi tør fange det som allerede er her og udfordrer os selv, har vi mulighed for at skabe et lærings og udviklingsrum for supervisionen.

Individuel terapi:
En samtale hvor vi sammen åbner op for de temaer som fylder og optager dig i dit liv. Bliver nysgerrige på de udfordringer du oplever og de ønsker du har for dig selv og dit liv.
Jeg støtter dig i at turde være med det som opstår og se på den verden du er en del af. Undersøge de eksistentielle livsvilkår / temaer som lige nu er det som optager dig i dit liv. Samtalen er en dialog mellem dig og mig omkring det som opstår i nuet og som du ønsker at bringe i spil og være mere nysgerrig omkring. Vi søger ikke løsninger eller redskaber men øver os i stedet i at være med det som opstår og er, som en naturlig del af livet. Her er mindfulness en mulighed at bringe i spil i det omfang du ønsker det.

Parterapi:
Se individuel terapi.

Gruppeterapi:
Gruppeterapi har mange ligheder med supervision, dog vil der ikke her være sags supervision med reflekterende team, men mere fokus på gruppen som en selvhjælps gruppe, hvor jeg som terapeut er gruppeleder og styrende i processen.
Gruppen bringer emner og temaer i spil som opstår i rummet og min rolle er, at alle oplever, at være en del af gruppen med en mulighed for at få den plads de ønsker.

Mindfulness:
Mindfulness er mulig at integrerer i alle terapiformer og i supervisionen. Mindfulness kan være små øvelser, men er også en tilgang til livet en måde at være i verden på. Min praksis bæger præg af min terapeutiske baggrund og min tilgang til mindfulness. Eksistentiel terapi og mindfulness hænger på mange måder rigtig godt sammen og ved at integrerer begge tilgange i samtalerne, bringes vi os selv i spil som hele mennesker, med krop, sind, sanser, tanker og følelser. Vi kan udfordres på flere planer og derved udvikle og skabe forandring med oplevelsen af en strørre helhed.

Terapeutiske Behandlinger
  • Mindfulness
Terapiformer
  • Gruppeterapi
  • Individuel terapi
  • Parterapi
  • Supervision