Charlotte Alsted Løvendahl

Stockholm
HenaWellAnne/
Adresse

Slupskjulsvägen 12 - 11149 Stockholm

Telefon

0046760215177

Profil

Præsentation

Jag undervisar i ledarskapsutveckling och personlig utveckling , både på individ- och gruppnivå. Målet är att öka individens medvetenhet om sitt eget beteende och få större insikt i hur hen påverkas och uppfattas av andra. Det är viktigt att fokusera på vilka resurser och hinder personen har, samt hur hen tar ansvar för sina handlingar. Att jobba med Gestalt är ett pedagogiskt förhållningssätt. Det läggs mycket tid på att undersöka individens relation till känslor, tankar, sinnen och kroppsspråk. Det är fascinerande att se vad kroppen säger , speciellt när det verbala tystnar. Vanligtvis jobbar man med det som händer i nutiden och undersöka hur det förflutna påverkar ”här-och-nu-upplevelsen” samt att för överblick över helheten. Jag jobbar teoretiskt och experimenterande vilket ger olika perspektiv och en annan ingång till det undermedvetna.

Sprog

Svenska, Engelska og danska