Cathe Bakkestrøm

Cathe Bakkestrøm
Silkeborg
Psykoterapi v/Cathe Bakkestrøm
Adresse

Vestergade 38 - 8600 Silkeborg

Telefon

51909430

Profil

Præsentation

Terapi og Rådgivning
Jeg tilbyder Individuel, Par -og Familieterapi samt rådgivning inden for Børne-og familielivet.
Jeg har indgående erfaring i samtaleterapi indenfor Individuel, Par -og Familieterapi.

Individuelterapi
At finde ind til det menneske som du er, kan for mange været svært, hvor tvivl og usikkerhed på sig selv kan fylde i egen tro på at man har værdi som det menneske du Er.

Temaer kan være:
-Selvværds problematikker
-Overgreb – psykisk og følelsesmæssigt
-Tristhed, depressive tanker, livslyst
-Svære familie relationer
-Stress
-Ensomhed
-Skilsmisse
-Tab
-Sorg

Ud fra dit fokus vil jeg gennem samtalen hjælpe dig i at italesætte, mærke ind og arbejde med det som fylder af tanker, følelser, handlinger og hændelser, og som oftest kan være problematisk og begrænsende i dit liv. Gennem samtalen vil jeg møde dig med nærvær, respekt og indføling, hvor du samtidig oftest vil få anvisninger og redskaber som kan hjælpe dig i din proces mellem terapierne, samt hjælpe dig til bedre at kunne finde ind til dig.

Parterapi – At styrke sit parforhold
Et liv i parforhold, med eller uden børn, måske i en sammenbragt familie, er ofte også et liv med bekymringer, overbelastninger og konflikter. At dele såvel glæder som sorger og at kunne stå sammen når I som par oplever udfordringer og kriser, hvor der er risiko for både at miste sig selv og hinanden, det kræver at I som par kan, vil og viser at i står sammen i alt det svære.

Temaerne kan være:
-Konflikter og mistrivsel i familien
-Dårlig kommunikation og dialog
-Manglende omsorg, nærhed og intimitet
-Tillidsbrud eks utroskab
-Tomhed
-Manglende glæde
-Jalousi
-Partjek
-Den sammenbragte familie – Dine, mine, vores og OS

Partjek
Når parforholdet følelse og opleves godt, kan det været betydningsfuldt at sikre at det forsætter sådan, hvorfor et fokus kan været få et partjek og med et afsæt i hvordan hver trives i parforholdet, og samtidig sikre at i hver for sig og sammen trives.
En af de vigtigste ting i et forhold er tillid. Grundelementer i et parforhold og familie er tillid og tryghed, således at der er ro som kan give plads og mulighed for gensidigt at kunne udvikle sig sammen både som par, familie og som det menneske man ER.

Familie terapi
Mange forældre kan oplever svære udfordringer i deres parforhold.
Det giver utrygge rammer for børnene. Har I brug for redskaber til at forbedre jeres kommunikation og samspil, så se nærmere på mulighederne herunder.
Jeg har stor erfaring i at samtale med familier som er ramt af en psykisk sygdom, stressramte hvor både børn og vokse kan være ramt af at en i familien er syg eller har været syg.
Der kan også være tale om at man i familie kan være udfordret af andre livsomstændigheder, hvor der er behov for hjælp og samtale så alle bliver set, hørt, og forstået i familien.
Erfaringen viser at mange børn, forældre og familien samlet har stor glæde af at tale med en professionel når livet gør ondt, er svært, udfordrende eller besværligt.

Terapeutiske Behandlinger
 • Børn med problemer
 • Eksistentielle kriser
 • Familieproblemer
 • Jalousi
 • Konflikter
 • Kriser
 • Manglende livsglæde
 • Parforhold i krise
 • Parterapi
 • Pårørende
 • Personlig udvikling
 • Relationsproblematikker
 • Samlivsproblematikker
 • Sammenbragte familier
 • Selvtillid
 • Selvværdsproblematikker
 • Skilsmisse
 • Sorg/tab
 • Tristhed
 • Utroskab
Terapiformer
 • Familieterapi
 • Individuel terapi
 • Jeg-styrkende terapi
 • Oplevelsesorienteret psykoterapi
 • Parterapi
 • Rådgivning
 • Relationsterapi
 • Samtaleterapi
Sprog

Engelsk