Carit Abrahamsson

Carit Abrahamsson
Dyssegård
Psykoterapeut Carit Abrahamsson
Adresse

Frændevej 13 - 2870 Dyssegård

Telefon

60852785

Hjemmeside

https://

Profil

Præsentation

Min tilgang baserer sig på sammenhængen mellem følelser, krop og relationer. Sammen undersøger vi, hvad der udfordrer dig, og hvordan det relaterer sig til dine følelser og udspiller sig i dine relationer. Terapien sigter mod at give dig indsigt og redskaber til at håndtere din situation, så du kan blive fri til at leve det liv du ønsker.

Jeg arbejder med afsæt i gestaltterapiens relationelle tilgang, hvor vi sammen undersøger, hvordan du påvirkes af samt bruger og anvender dine relationer. Jeg arbejdet med oplevelsesbaserede øvelser, der giver dig indsigt og fordybelse. Herudover inddrager jeg Metakognitiv adfærdsterapi, når problemstillingen kalder på det.

Terapeutiske Behandlinger
  • Angst
  • Depression
  • Sorg/tab
  • Stress
Terapiformer
  • Gestaltterapi
  • Humanistisk terapi
  • Samtaleterapi