Camilla Ottesen

Camilla Ottesen
Aalborg
Camilla Ottesen - organisationsterapi og traumer
Adresse

Gugvej 158 - 9210 Aalborg

Telefon

28781398

Hjemmeside

https://

Profil

Præsentation

Jeg arbejder med at skabe en empatisk bevidst kontakt til refleksion igennem individuelle samtaler. Det betyder, at jeg igennem et samtaleforløb søger at skabe en tryg ramme for, at du opnår en kontakt til dig selv, der hjælper dig videre i din udviklingsproces.

Jeg er optaget af, at vi i traditionel traumeforståelse kun favner en brøkdel af de mennesker, der har gennemlevet et traume. Der er flere veje til at arbejde med traumer – afhængigt af traume og klientens ønsker, vil jeg enten arbejde med afsæt i respons baseret praksis eller kropsterapeutisk. Krop, bevægelse, åndedræt, leg og den tiende kranienerve, vagusnerven, er komponenter, der spiller ind, når negative tilknytningsmønstre eller traumer skal forløses. Dette kan også være relevant, når årsagen til henvendelsen omhandler stress.

Jeg er i færd med et certificeringsforløb med metoden: Respons baseret praksis. Denne metode er optaget af den respons, som ofre for vold og sexuelle krænkelser har anvendt i deres modstand mod overgrebet. Derfor ville samtaler bygget op med afsæt i RBP være med afsæt i at finde værdighed og empowerment gennem klientens egne handlinger som forsvar for krænkeren.

Terapiforløb kan ofte hjælpe til at genfinde fodfæste, styrke egne ressourcer, lande i eget fundament og finde autenticitet. Psykoterapi er fødselshjælper til din egen kontakt med dig selv, til at få bearbejdet fortiden eller handlet på nutiden på en måde, hvor du står stærkt i egen værdighed. Terapi kan styrke din vej til livskvalitet, selverkendelse, handlekraft og indre ro; din vej tilbage til en kerne hvor du er i kontakt med dig selv, så det også bliver nemmere for dig at skabe og være i kontakt i dine relationer.

Nogle af de tematikker, som jeg har personlig erfaring med at arbejde med terapeutisk, er stress, skam, angst, sorg, selvværd og forskellige former for traumer. Vi taler om, hvad du er optaget af. Du har tid til at fortælle din historie, og hvad du søger, som terapien skal hjælpe dig med. Fortiden kan være nødvendig som en baggrundsforståelse for, hvad du oplever i din nuværende situation, men ofte er den også bare dét – et baggrundstæppe men ikke scenen for dit liv.

Du kan finde min virksomhed her: https://www.camillaottesen.dk/

Terapeutiske Behandlinger
 • Angst
 • Depression
 • Eksistentielle kriser
 • Ensomhed
 • Familieproblemer
 • Graviditets- og efterfødselsreaktioner
 • Karriere- og livsvalg
 • Kriser
 • Lederudvikling
 • Mobning
 • Omsorgssvigt
 • Overgreb
 • Parforhold i krise
 • Personlig udvikling
 • Selvværdsproblematikker
 • Skam
 • Skilsmisse
 • Sorg/tab
 • Stress
Terapiformer
 • Eksistentiel terapi
 • Gruppeterapi
 • Individuel terapi
 • Korttidsterapi
 • NADA forløb
 • Oplevelsesorienteret psykoterapi
 • Psykodynamisk terapi
 • Systemisk terapi
 • Undervisning/kurser