Bryony Harris

Fredrikstad
Bryony Harris
Adresse

Bryggeriveien 6 - 1607 Fredrikstad

Profil

Præsentation

Tidlig traume og tilknytningsforstyrrelser, angst, depresjon, manglende selv-verd og identitets-problemer, traumer, kriser, skyld og skam, personlighetsforstyrrelse, mishandling og overgrep.

Sprog

Engelsk (morsmål) og norsk. Forstår godt dansk.