Bettina Sunne Berndt

Bettina Sunne Berndt
Gråsten
B-Essens
Adresse

Bryggen 18 St. TH - 6300 Gråsten

Telefon

23411633

Hjemmeside

www.b-essens.dk

Profil

Præsentation

ID Terapi, Adfærdspsykologi, kognitiv, Interpersonel, Eksistentiel, Humanistisk, Transpersonligt

• Social fobi
• Angst
• Særligt sensitive
• Lavt selvværd eller dårlig selvtillid, Tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt
• Livshæmmende overbevisninger og forestillinger
• Fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre
• Parforholds-og familieproblemer og kriser
• Sammenbragte familier
• Posttraumatisk stress efter chok og traumer
• Stress og udbrændthed
• Eksistentielle kriser i forbindelse med livsovergange, sygdom, dødsfald eller andre former for personlige tab
• Lettere misbrugsproblematikker og mindre ikke-livstruende spiseforstyrrelser
• Uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer

Terapeutiske Behandlinger
 • Adfærd
 • Angst
 • Familieproblemer
 • Fobier
 • Kriser
 • Parforhold i krise
 • PTSD
 • Sammenbragte familier
 • Selvtillid
 • Selvværdsproblematikker
 • Spiseforstyrrelser
 • Stress
 • Særlig sensitiv
 • Udbrændthed
Terapiformer
 • Eksistentiel terapi
 • Humanistisk terapi
 • Kognitiv terapi