Ane Fensteen

Ane Fensteen
København
Ane Fensteen Psykoterapi
Adresse

NOR: Nordic Health House, Hejrevej 30, 3. sal - 2400 København

Telefon

25672884

Profil

Præsentation

Velkommen til Ane Fensteen Psykoterapi

At gå i terapi er en investering i dig selv og i din udvikling.
Individuelle terapeutiske samtaler er for dig, som ønsker at skabe en forandring i dit liv. Udgangspunktet er dit ønske om en forandring i dit liv.

I et psykoterapeutisk forløb kan jeg bl.a. hjælpe dig med:

Udfordringer med parforhold og skilsmisse.
Relationen til dine børn.
Angst og utryghed.
Depression og en følelse af håbløshed.
En oplevelser af at være stresset.
Sorg og kriser, – nye og gamle.
Følelser af lavt selvværd, skam og skyld.
Opvækst med voksne som drikker eller misbruger.

I terapien vil jeg have fokus på, hvordan du kan få det bedre. Jeg har den faglige viden og erfaring til at hjælpe dig videre. Måske er du ikke sikker på, hvad du konkret gerne vil arbejde med i terapien, men det kan vi finde ud af sammen.

Når du begynder i terapi, vll du hurtigt opleve at få det bedre. Det som hjælper dig er, at få sat navn på det som er vanskeligt, fordi du får afgrænset det som er svært, til at være dele af dit liv – ikke hele dit liv. Mange begynder i et terapeutisk forløb, fordi de har det svært med deres følelser, tanker og reaktioner i forskellige situationer.

Jeg kan hjælpe dig med at forstå og håndtere dine følelser, tanker og reaktioner. Samtaler med mig vil have fokus på, hvordan du ser på dit liv lige nu, og på hvordan du får et liv, der er tilfredsstillende for dig.

Et forløb hos mig, vil give dig mulighed for at drøfte de emner, som er vigtige for dig. Du vil komme stå stærkere i dig selv og lære dig selv bedre at kende. Du vil få en tro på, at du kan klare de udfordringer, som du vil møde i dit liv. Du vil lære dine ressourcer at kende og lære at bruge dem bedst muligt.

Terapien foregår som individuelle samtaler, hvor du bestemmer indholdet og jeg sætter den terapeutiske ramme. Det er vigtigt for mig, at du føler dig velkommen og tilpas i vores samtaler. Når vi taler sammen, vil vi fordybe os i dét som er væsentligt for dig. Vores tid sammen er din tid – som vi skal få mest muligt ud af sammen.

Folk, som kommer i terapi hos mig, oplever f.eks:

At få en større fortrolighed med at mærke og regulere følelser.
At blive bedre til at tage ansvar og træffe de rigtige beslutinger.
At tydeligt kunne skelne mellem det, som ligger indenfor og undenfor din kontrol og det, som du har indflydelse på..
At blive bedre til at kommunikere og skabe mere nærhed i parforholdet.
At forholdet til børnene bliver bedre.
At blive mere rummelig over for sig selv og andre.
Det bliver nemmere at give og modtage omsorg.
Et mere nuanceret forhold til alkohol.
En større følelse af indre glæde og livfuldhed.
At opleve en større personlig tryghed og et større selvværd.

Terapeutiske Behandlinger
 • Eksistentielle kriser
 • Ensomhed
 • Familieproblemer
 • Konflikter
 • Kriser
 • Manglende livsglæde
 • Omsorgssvigt
 • Ondt i livet
 • Parforhold i krise
 • Pårørende
 • Personlig udvikling
 • Præstationsangst
 • Relationsproblematikker
 • Selvværdsproblematikker
 • Skam
 • Sorg/tab
 • Særlig sensitiv
 • Tidligere traumer
 • Traumer/chok
 • Udbrændthed
Terapiformer
 • Individuel terapi
 • Kropsterapi
 • Kunstterapi
 • Neuroaffektiv psykoterapi
 • Samtaleterapi
Sprog

Engelsk