A. Kirsten Price

København N
Kirsten Price
Adresse

Korsgade 10, - 2200 København N

Telefon

26251542

Hjemmeside

https://

Profil

Præsentation

Vores viden stammer fra de mange erfaringer vi hele tiden begår og har begået i forskellige aldre. Mange af de erfaringer huskes imidlertid kun, som måder at reagere på, som ikke nødvendigvis er knyttet til ord og tanker, men lejret i kroppen, og som gør at vi handler automatisk uden altid at vide hvorfor.

Gennem PSYKOTERAPIEN kan vi undersøge disse mønstre, så vi opdager forskellen mellem vores fortolkning af det der sker i vores relationer, og det der faktuelt sker her og nu.

Integral Psykoterapi er at arbejde holistisk og homøopatisk med ”Det hele menneske”, herunder:

Din indre verden
Dine relationer
Din krop, din fysik
Din forankring i samfundet og den ydre verden

Hver eneste dag står vi mennesker overfor bedømmelser og mere eller mindre fastlåste ideer fra partnere, familiemedlemmer, fra samfundet og de sociale-medier sammen med det måske allermest pinefulde, nemlig vores egne brutale selv-vuderinger.

For mig er det terapeutiske rum det fristed, hvor det er muligt at give slip på disse selvbilleder og selv-vuderinger og hvor der skabes plads til nye genforhandlinger, gennem kærlig spejling, transformation og integration.

Jeg giver dig muligheder til at se og gense aspekter af dig selv, du har forladt måske for mange år siden, eller ønsker at forlade, i et trygt og nærværende rum. Sammen vil vi udforske og ære gamle mønstre og opdage nye livsgreb til glæde og genopdagelse af mere bevidsthed, ”voksenhed”, ved at opbygge tillid til selvberoenhed.

Jeg vil give dig redskaber til at kunne være med ”dét der er”, i kærlig selvforståelse og mindre ukærlig vurdering.

Jo mere vi som mennesker kan ”bære det ubærlige” i os og fra vores historie, jo mere tilstedeværelse og kærligt nærvær med ”dét der er”, jo dybere bliver vores væren i verden, mod os selv og i vores relationer.

Min overordnede tilgang som psykoterapeut til at være med og rumme de svære følelser, er at bruge mindfulness som paraply over mine uddannelser og efteruddannelser, min egen daglige meditative praksis og ikke mindst mine egne livsprocesser og dybe transpersonlige tilgang.

Hvad du end må komme med af udfordringer , vil jeg møde dig i et anerkendende og tillidsfuldt frirum med plads til alt det, der gerne vil befries. Vi vil gennem samtaler og undersøgelse, gå på opdagelse, inkludere sansninger og følelser, og “her og nu oplevelser”, til forankring og integration af dine indsigter. Så du kan finde ro og hvile i, at være den du er, til større glæde frihed og overskud i dit liv.

Jeg har naturligvis tavshedspligt som terapeut, så derfor er mine klienters sessioner dybt fortrolige. Som en vigtig del af mit arbejde modtager jævnligt supervision hos en anerkendt superviser, for løbende at udvikle min faglighed gennem professionel sparring og for at leve op til den etiske ramme hos Psykoterapeut foreningen.

Du er meget velkommen.