Tag: Psykiatriplan

Psykiatriplan mangler borgernær forebyggelse

Mange gode anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, men der mangler fokus på forebyggelse i børn, unge og voksnes hverdag, mener Dansk Psykoterapeutforening Sundhedsstyrelsen har netop fremlagt en række anbefalinger til en ny psykiatriplan for de næste 10 år. Sundhedsstyrelsens to vigtigste anbefalinger er, at indsatsen for mennesker med de sværeste psykiske lidelser skal forbedres og at der… Læs mere »

Psykiatrifondens formand holder oplæg om den kommende Psykiatriplan

Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Psykiatrifonden og overlæge i psykiatri, vil om formiddagen inden selve generalforsamlingen give sit perspektiv på den kommende 10-årsplan for psykiatrien og dens væsentligste prioriteringer, herunder hvordan psykoterapeuter kan være en del af fremtidens psykiatri. Torsten Bjørn Jacobsen vil i sit oplæg fortælle om det igangværende arbejde med Psykiatriplanen, herunder processerne, de væsentligste prioriteringer… Læs mere »