Stil op til Etikudvalget

Du har stadig mulighed for at stille op til Dansk Psykoterapeutforenings Etikudvalg.

Seks medlemmer har allerede stillet op og er godkendt som opstillere til valg til Etikudvalget på GF20. Se HER

Ikke desto mindre er det ifølge vedtægterne stadig muligt at stille op.

Som medlem af Etikudvalget bidrager du til et helt centralt arbejde i foreningen, idet du er med til at vejlede samt håndhæve de høje etiske krav, foreningen stiller til både individuelle medlemmer samt de uddannelsesinstitutioner, Dansk Psykoterapeutforening har godkendt.

Etikudvalget mødes ca. én gang om måneden i foreningens lokaler på Vandkunsten i København, hvor gruppen sammen behandler og afgør klagesager. Mellem møderne indebærer arbejdet kontakt med medlemmer og potentielle klagere, forberedelse til møderne samt en del læsestof. Du skal være indstillet på, at arbejdet til tider er tidskrævende. Opgaven er honoreret med et mindre beløb.

Opgaverne i Etikudvalget er både udfordrende, lærende og givende. De stiller krav til dine erfaringer, faglighed, personlige evne til at kunne operere sagligt i et dilemmafyldt område, hvor meget står på spil.

Kvalifikationer

For at blive medlem af Etikudvalget skal du godkendes af bestyrelsen, der så indstiller dig til valg på generalforsamlingen 2020. Kravene er, at du er:

  • faglig erfaren og vidende om etiske dilemmaer
  • har en bred erfaring svarende til mindst seks års fuldtidsarbejde som psykoterapeut
  • Kan formulere formelle skriftlige dokumenter

Send en kort skriftlig ansøgning senest onsdag den 3. juni til kontakt@dpfo.dk.

Har du problemer med at nå dette, er den reelle tidsfrist ifølge vedtægterne en måned før generalforsamlingen, dvs. den 8. august 2020, men da vi har lavet ny ansøgningsprocedure, modtager vi gerne ansøgninger så tidligt som muligt med henblik på en grundig proces.

Efter at vi har modtaget din ansøgning vil du få tilsendt noget forberedende materiale og blive indkaldt til orientering og en samtale med formanden og en repræsentant fra henholdsvis bestyrelse og Etikudvalg.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand Pia Clementsen tlf. 71 96 05 17