Skriv til Tidsskrift for Psykoterapi om coronakrisen

”Vi er i en historisk situation …”

Den sætning har vi hørt igen og igen den sidste uges tid. Dronningen sagde det samme på en anden måde: ”Vores virkelighed og verden er vendt på hovedet.”

Det gælder også psykoterapeuters daglige verden. Jeg er sikker på, at ingen af jer er upåvirkede, og at I alle er udfordrede. Selvfølgelig økonomisk, men også på andre måder i dagligdagen.

Jeg har tænkt på, at det kunne være en god idé, hvis nogle af jer ville skrive lidt til næste nummer af Tidsskrift for Psykoterapi om, hvilken betydning situationen har for jer, ikke blot økonomisk.

Hvordan håndterer I den? Hvordan har jeres dagligdag ændret sig? Hvilken indflydelse mærker I hos jeres klienter? Er der gode sider, ud over alt det vanskelige? Hvordan står det til på uddannelsesstederne? Etc. Eller find jeres helt egen vinkel.

Jeg forestiller mig noget i retning af læserbrevstørrelse, fx max en spalte svarende til ca. 250-300 ord. Skriv, mens indtrykkene er friske, inden krisen bliver ’almindelig dagligdag’. Måske kunne det blive spændende læsning, ikke mindst når det hele er overstået, og under alle omstændigheder mener jeg, at det vil være godt at fastholde den usædvanlige situation på print.

Send jeres skriv til mig på e-mail: susvd@email.dk

Deadline til juninummeret er 1. maj.

Mange gode hilsner og keep smiling
Susanne