Sekretariat

Sekretariatschef

Lotte Grostøl

lg@dpfo.dk
31 75 78 71

Administrativ ledelse og personaleansvarlig. Varetager foreningens økonomi, kommunikation og interessevaretagelse. Samarbejde med formand og bestyrelse.

 

Akademisk medarbejder

Tine Lyager

tl@dpfo.dk
70 27 70 07

Medlemsrådgivning og sekretariatsbetjening af udvalg. Udvikling af foreningens aktiviteter. Generel sekretariatsbetjening.

 

Kommunikationsmedarbejder

Trine Skovgaard (barsel)

ts@dpfo.dk
25 94 42 18

Udvikling og opdatering af hjemmeside og sociale medier. Udarbejdelse og udvikling af nyhedsbrev. Pressearbejde.

 

Studentermedhjælper

 

 

Katrine Rudbeck Japsen

kj@dpfo.dk
25 94 42 18

Udvikling og opdatering af hjemmeside og sociale medier. Udarbejdelse og udvikling af nyhedsbrev. Pressearbejde.

 

Bogholder

Nina Grove
ng@dpfo.dk

Kontingent. Bogholderi. Ind- og udbetalinger.
Træffes torsdag.