Sekretariat

Sekretariatschef

Vibeke Lubanski

vl@dpfo.dk
71 96 06 33

Vibeke er foreningens sekretariatschef og har ansvaret for ledelse af sekretariatet, forretningsudvalg med formand og næstformand, bestyrelse/generalforsamlingen, regnskab/økonomi og administration i øvrigt.

Administrativ medarbejder

Louise Precht

lp@dpfo.dk
70 27 70 07

Louise er ansvarlig for medlemsrådgivning og sekretariatsbetjening af udvalg. Og generel sekretariatsbetjening.

Kommunikationsansvarlig

Trine Hauberg 

th@dpfo.dk
25 94 42 18

Trine er foreningens kommunikationsmedarbejder og har ansvaret for udvikling og opdatering af hjemmeside og sociale medier,  udarbejdelse og udvikling af nyhedsbrev og pressearbejde.

 

Bogholder

 

Nina Grove
ng@dpfo.dk

Nina er foreningens bogholder og er ansvarlig for kontingent, bogholderi samt ind- og udbetalinger