Sekretariat

Sekretariatschef

 

Karin Mette Thomsen

kmt@dpfo.dk
31 75 78 71

Karin Mette er foreningens sekretariatschef og har ansvaret for ledelse af sekretariatet, forretningsudvalg med formand og næstformand, bestyrelse/generalforsamlingen, regnskab/økonomi og administration i øvrigt.

Administrativ medarbejder

Louise Precht

lp@dpfo.dk
70 27 70 07

Louise er ansvarlig for medlemsrådgivning og sekretariatsbetjening af udvalg. Og generel sekretariatsbetjening.

Kommunikationsmedarbejder

 

Katrine Rudbeck Japsen

kj@dpfo.dk
25 94 42 18

Katrine er foreningens kommunikationsmedarbejder og har ansvaret for udvikling og opdatering af hjemmeside og sociale medier,  udarbejdelse og udvikling af nyhedsbrev og pressearbejde.

Kommunikationsmedarbejder

Trine Hauberg (barsel)

ts@dpfo.dk
25 94 42 18

Trine er foreningens kommunikationsmedarbejder og har ansvaret for udvikling og opdatering af hjemmeside og sociale medier,  udarbejdelse og udvikling af nyhedsbrev og pressearbejde.

 

Bogholder

Nina Grove
ng@dpfo.dk

Nina er foreningens bogholder, hun er på kontoret hver torsdag, hvor hun er ansvarlig for kontingent, bogholderi og ind- og udbetalinger