Samlet nyt fra samarbejde med EAP 2020-21

Samlet nyt fra europæisk samarbejde med EAP – European Association for Psychotherapy – 2020/21

Dansk Psykoterapeutforening har siden 1994 været medlem af den europæiske forening European Association for Psychotherapy (EAP), der er en sammenslutning af 128 nationale foreninger for psykoterapi i Europa. EAP har til formål at støtte og promovere psykoterapi i EU samt at sikre indflydelse på den lovgivning, der udvikles i forhold til psykoterapeutiske standarder i de europæiske lande og i EU.

For Dansk Psykoterapeutforening og foreningens medlemmer har EAP stor betydning, da vi arbejder for og har mange af de samme mål, nationalt som internationalt.

Udover coronapandemien, hvor EAP var hurtigt ude med både guidelines til brug for online-terapi, som også blev delt med medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening, og efterfølgende en spørgeskema-undersøgelse om psykoterapeuter i Europa under corona, så har EAP i 2020-21 haft mange andre spændende fokusområder.

Se resultater af undersøgelse her:

 

 

EAP’s fokusområder

 

Beskyttet titel

Ligesom vi nationalt i Danmark arbejder for en beskyttet titel, så blev det i starten af 2021 bekendtgjort, at også EAP arbejder intensivt på at få titlen psykoterapeut anerkendt og beskyttet på europæisk plan.

En arbejdsgruppe i EAP har, med den nye præsident Patricia Hunt i spidsen, udarbejdet en ansøgning til EU’s uddannelseskommission, hvor de beder om at få ”psykoterapeut”-titlen anerkendt og beskyttet. Ansøgningen tegner en ramme for, hvordan EAP mener en europæisk psykoterapeut bør være uddannet og lægger op til, at psykoterapeutuddannelsen skal være på masterniveau – dvs. niveau 7 i rammen for livslang læring – med plads til en mangfoldighed af modaliteter.

Ansøgningen er indsendt til EU-kommissionen til behandling, og bliver ansøgningen accepteret i EU-kommissionen vil det få betydning for alle EU-lande. EAP regner med, at ansøgningen bliver behandlet i løbet af 2021.

I Dansk Psykoterapeutforening følger vi det selvfølgelig med stor interesse. Tilmed har vi aktivt kunne bruge en række af de dokumenter EAP har udarbejdet, til vores eget arbejde med at få niveauvurderet de psykoterapeutiske uddannelser, som vi netop nu er i gang med.

Se EAPs definition på en psykoterapeut her:

 

 

Forskning

Også forskning indenfor psykoterapi står højt på EAPs prioriteringsliste. Ligesom det gør hos Dansk Psykoterapeutforening, der netop har formidling af forskning og ny viden inden for psykoterapi som et fastsat mål i vores strategi.

En særlig nedsat gruppe hos EAP for “Videnskab og Forskning” skal arbejde indgående med udvikling og udvidelse af området og sikre, at der yderligere bliver forsket indenfor psykoterapi i hele Europa, og at forskningsresultater bliver anerkendt, formidlet og integreret. I Dansk Psykoterapeutforening bakker vi op om indsatsen, og ser frem til både at blive inspireret og engagere os.

På EAPs generalforsamling blev et nyt positionspapir vedtaget. Læs det her:

 

 

SPRISTAD – et internationalt samarbejdsstudie om psykoterapeutuddannelser

Endvidere er et stort internationalt forskningsprojekt godt i gang med at undersøge psykoterapeutuddannelserne verden over. Bag projektet står Witten Universitet, afdelingen for Psykologi og Psykoterapi. Indtil videre deltager 19 lande, 52 uddannelsessteder og mere end 1000 studerende.

Psykoterapeutiske uddannelsessteder/institutter i Danmark og psykoterapeut-studerende kan også deltage i projektet.

Læs mere her og kontakt:

 

 

Konference online – Society for Psychotherapist Research – 23.-26. juni 2021

Konference for psykoterapeuter og forskere i hele verden. Dækker alle aspekter af psykoterapi indenfor både forskning, uddannelse og praksis. Temaet for konferencen er: “From Unravelling to Stitching: Tailoring Psychotherapy in the Face of Change.”

Læs mere her og køb billet: https://www.sprconference.com/

 

Synlighed

I forbindelse med at EAP ønsker at skabe mere synlighed om foreningen, psykoterapeuter i Europa og psykoterapi som fag, har de i 2020 lanceret en ny hjemmeside. Besøg den her: https://www.europsyche.org

Samtidig har de udgivet publikationen ”Imagine a world without mental distress”, der i tal og fakta beretter om psykoterapi og psykoterapeuter i Europa. Den er til fri download HER

 

Andre fordele ved EAP, for dig som er medlem af Dansk Psykoterapeutforening

 

 

Certifikat til at praktisere i hele Europa: ”ECP-holder”

I 2020 nedsatte bestyrelsen i Dansk Psykoterapeutforening en arbejdsgruppe, der vil se på muligheden for at flere medlemmer i foreningen kan blive ”ECP-holders”. Bliver du godkendt hos EAP til at være ECP-holder, får du et certifikat på, at du kan praktisere i hele Europa. Desværre er ansøgningsprocessen lige nu lidt besværlig, hvorfor vi i Dansk Psykoterapeutforenings sekretariat arbejder stærkt på dels en mere hensigtsmæssig ansøgningsproces, dels vil vi tydeliggøre for alle medlemmer, hvad der skal til for at få et ECP-certifikat.

Læs mere: Bliv certificeret som europæisk psykoterapeut af EAP