Der er fremtid i onlineterapi, viser europæisk undersøgelse

Hvordan har psykoterapeuter i Europa håndteret coronakrisen?

Det har EAP – European Association for Psychotherapy – foretaget en spørgeskema-undersøgelse om, blandt alle deres medlemmer i Europa. Skemaet blev også sendt ud til medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening i efteråret 2020.

Resultaterne er blevet offentliggjort for nylig og belyser hvilke primære problemstillinger psykoterapeuter i Europa har mødt hos klienter, hvordan de har håndteret at skulle arbejde med onlineterapi, hvilke udfordringer de har mødt, og hvordan krisen har påvirket psykoterapeuter samt faget psykoterapi.

 

Problemstillinger under Covid-19

Pandemien har skabt grobund for psykiske lidelser. Undersøgelsen viser, at de mest udbredte problemstillinger blandt klienter under Covid-19 er ensomhed, angst, panikanfald og depression. Ligeledes konkluderes det, at de mange restriktioner og begrænsninger har spillet en betydelig rolle i udløsning af og forværring af eksisterende psykisk sygdom.

Som følge af pandemiens psykiske konsekvenser, har der været stigende efterspørgsel på psykoterapeuter, som har været nødt til til at omlægge deres praksis.

 

Fordele ved online-terapi

Psykoterapeuter synes at have tilpasset sig imponerende hurtigt og godt, hvad det angår at arbejde online med terapi. Vi så det i vores egen danske undersøgelse blandt psykoterapeuter MPF, og det gør sig også gældende blandt alle psykoterapeuter i Europa, viser EAPs nye undersøgelse. Mange har sågar opdaget flere fordele ved onlineterapien.

F.eks. oplever mange psykoterapeuter, at nogle klienter har lettere ved at tale og udtrykke sig, når de er i deres eget hjem og miljø. Klienterne kan til tider lettere få adgang til de følelsesmæssige tilstande, der præger dem. Endvidere føler klienterne sig mere sikre mod potentiel smitte, når det foregår online. Derudover kan online terapi skabe en større tryghed blandt klienter med socialfobi og angst, da de slipper for at forholde sig til omverdenen.

Ulemper ved onlineterapi

Selvom fordelene er flest ved onlineterapi, påpeger undersøgelsen også en række ulemper. Dels er en del klienter skeptiske på forhånd. Dels savner nogle klienter trygheden ved det fysiske rum, hvor de slipper for at bekymre sig om forstyrrelser eller afbrydelser. Samtidig fremhæver mange de teknologiske udfordringer og problemer, som kan opstå under onlineterapien.

 

Et paradigmeskifte for psykoterapeuter

Coronakrisen har medført og vist, at det er muligt – og effektivt – at modtage psykoterapi i eget hjem via onlineterapi, og dette har medvirket til, at psykoterapi er blevet meget mere tilgængeligt, og stigmatiseringen af mennesker og klienter, der søger samtaler hos en psykoterapeut, er blevet reduceret.

Psykoterapeuter står dermed overfor et paradigmeskift, en ny fremtid, hvor terapeutisk arbejde anerkendes – en fremtid, som nu også kan omfatte onlineterapi. Arbejdet med etisk praksis og retningslinjer for online-psykoterapi i fremtiden er allerede igangsat.

Mere end noget andet har psykoterapeuter øget forståelsen for, at de har meget positivt at bidrage med til samfundet, især i en tid fyldt med usikkerhed, frygt og angst.

 

Læs hele undersøgelsen her, på engelsk:

 

Under underskriften “Is online therapy the key to unlocking the mental health crisis?” er EAPs præsident Patricia Hunt blevet interviewet til Euronews om coronakrisen og onlineterapi, hvor hun refererer til undersøgelsen.

“Some of the benefits of offering online psychotherapy during lockdown are that it seems to have reduced the stigma of receiving therapy. Some clients reported that they felt safer to receive psychotherapy in their own home,” Hunt told Euronews.

Læs hele artiklen her, på engelsk: