Etikrådgivningen

 

Etikrådgivningen er en instans under Dansk Psykoterapeutforening, der rådgiver om etiske spørgsmål, vejleder ved tvivl om relevant lovgivning og om procedurer i klagesager

 

Etikrådgivningen støtter og rådgiver medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening, psykoterapeutstuderende samt brugere af psykoterapeuter MPF om etiske dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med psykoterapeutisk arbejde.

 

Rådgivningen har tavshedspligt og arbejder uafhængigt af foreningens øvrige instanser. Det skal især understreges, at etikrådgiverne ikke videregiver oplysninger til Etikudvalget, og at Etikudvalget heller ikke henvender sig til etikrådgiverne, som står helt uden for sagsbehandlingen i klagesagerne.

 

Kontakt Etikrådgivningen


Har du spørgsmål eller søger du rådgivning om etiske dilemmaer?

Send en mail til Etikrådgivningen, hvor du kan bede om at blive ringet op:

Du kan forvente svar inden for 1-2 hverdage


 

Om Etikrådgivningen

Etikrådgivningen har til opgave at yde rådgivning og støtte til foreningens medlemmer om etiske dilemmaer, der knytter sig til det faglige virke som psykoterapeut. Det sker som et led i Dansk Psykoterapeutforenings arbejde med at sikre kvalificeret psykoterapi til klienterne, hvor et etisk højt niveau hos medlemmerne er helt afgørende.

En central opgave for Etikrådgivningen er således at stimulere den etiske refleksion hos medlemsstaben. Det gør de ved:

 • At hjælpe med afklaringsprocesser ved tvivl om etiske dilemmaer
 • At opklare tvivl om lovgivningens bestemte handlemuligheder – eller henvise videre om nødvendigt

Etikrådgivningen består af erfarne medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening, der er udpeget af bestyrelsen. Rådgivningen ydes som frivilligt arbejde, sideløbende med deres fuldtidsbeskæftigelse som psykoterapeuter. Derfor foregår den første kontakt altid på mail. Herefter kan du blive ringet op, så dialogen kan fortætte telefonisk.

I tilfælde af, at klienter kontakter Etikrådgivningen, er det ofte for at få en vurdering af, om der kan være grundlag for at klage og for at få vejledning om klageprocedure. I disse tilfælde forholder rådgivningen sig til Dansk Psykoterapeutforenings etikregler og vejleder derudfra.

I tilfælde af, at et medlem er indklaget eller bliver truet med klager, vejleder rådgivningen medlemmet om den konkrete situation.

Hvis der er behov for det, kan rådgiverne vejlede om den bedst mulige forholdemåde i den – altid – meget ubehagelige situation, som kan opstå for enhver psykoterapeut MPF.

Medlemmerne af Etikrådgivningen er psykoterapeuter MPF, der har viden og praktisk erfaring med etik, lovgivning og sagsbehandling.

Etikrådgivningen består af:

 

 

Hvad rådgiver Etikrådgivningen om?

Som medlem kan du kontakte Etikrådgivningen, hvis du har spørgsmål, der ligger i grænsefeltet mellem etik og lovgivning. Det kan være dilemmaer som:

 • Hvornår gælder forældreansvarsloven?
 • Hvornår har jeg tavshedspligt?
 • Hvornår har jeg almindelig underretningspligt og hvornår har jeg skærpet underretningspligt?
 • Har jeg pligt til at udtale mig til politiet?
 • Jeg frygter, at der er en klientklage på vej. Hvad gør jeg?
 • Der er blevet klaget over mig af en klient. Hvordan forholder jeg mig?

Punkterne er ikke udtømmende

 

 

For klienter, psykoterapeutstuderende og samarbejdspartnere

Klienter, psykoterapeutstuderende og samarbejdspartnere kan på samme måde kontakte Etikrådgivningen hvis de har spørgsmål, der ligger i grænsefeltet mellem etik og lovgivning. Det kan være dilemmaer som:

 

 • … du er klient og har oplevet uetisk eller ureglementeret adfærd fra en psykoterapeut MPF
 • … du er klient og overvejer at klage over en psykoterapeut MPF
 • … du er psykoterapeutstuderende, og der er opstået et etisk dilemma i forbindelse med din uddannelse
 • … du er samarbejdspartner til en psykoterapeut MPF, fx som praktiserende læge eller ansat i en kommune

Punkterne er ikke udtømmende

 

Bemærk, at Etikrådgivningen ikke er en klageinstans. Etikrådgivningen yder alene støtte og praktisk vejledning, hvis du er i tvivl om klageveje. De tager ikke stilling til indholdet i konkrete klagesager. Rådgivningen har tavshedspligt og videregiver derfor intet fra samtalerne. Etikrådgivningen er ikke i kontakt med Etikudvalget og har ingen viden om konkrete klagesager.

 

Klager over medlemmer

Hvis du vil klage over en psykoterapeut MPF eller et uddannelsesinstitut, skal du indsende en klage til foreningens Etikudvalg, der behandler konkrete klagesager. Læs mere om klager her